Een biobank voor darmkankerbehandeling op maat

Microscoop

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 27 maart 2019

Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van een nationale biobank voor darmkankerpatiënten.

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen voorspellende factoren vinden voor de behandeling van darmkanker. Dat moet het mogelijk maken om per patiënt te voorspellen wat de beste behandeling is. Dus een zo effectief mogelijke behandeling met zo min mogelijk bijwerkingen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

We weten steeds meer over de verschillende soorten darmkanker die er zijn. En dat die verschillende soorten allemaal anders moeten worden behandeld. Nu is het nog moeilijk om te voorspellen wat per persoon het beste werkt. Daarom zijn er patiënten die een behandeling krijgen die niet optimaal aansluit bij zijn of haar tumorsoort. In dat geval heeft de behandeling niet het beste effect en kunnen er onnodige bijwerkingen zijn.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In een grootschalig samenwerkingsverband is een biobank opgezet voor darmkankerpatiënten, het Prospectief Landelijk Darmkanker Cohort. Na toestemming van de patiënt worden klinische gegevens en weefsel (zoals tumorweefsel en bloed) opgevraagd. In dit specifieke KWF-project wordt de logistiek in deelnemende ziekenhuizen geoptimaliseerd, zodat zoveel mogelijk patiënten op dezelfde manier worden opgenomen in dit platform.

Wat levert dit onderzoek op?

Een grote verzameling van gegevens en materiaal van tienduizenden patiënten zal het inzicht in de complexiteit van darmkanker flink vergroten. Daarmee kunnen onderzoekers nog jaren vooruit om te onderzoeken welke behandelingen het beste aansluiten bij welke vormen van darmkanker. Zodat de patiënten van de toekomst een betere behandeling op maat krijgen.