Echogeleide resectie en peroperatieve controle van resectiemarges bij vroege tongcarcinomen.

lopend

Onderzoekssamenvatting

Tongkanker behandelen is een balans tussen teveel en te weinig weefsel wegsnijden. Hoe kan dit beter?
De onderzoekers willen onderzoeken of echogeleide operatie chirurgen in staat stelt tongkanker beter weg te snijden, waardoor minder vaak aanvullende chemo of bestraling nodig zal zijn.  

Waarom is dit onderzoek nodig?

Om tongkanker te genezen is het belangrijk om de tumor volledig te verwijderen. Maar om de tong en zijn functie zoveel mogelijk te behouden, snijden chirurgen zo krap mogelijk, om gezond weefsel te sparen. Als door deze krappe snijmarge tumorcellen achterblijven, en vaak is dat zo, dan krijgt de patiënt aanvullend chemotherapie, of bestraling. Dat zorgt weer voor extra bijwerkingen.

De behandeling van tongkanker is dus een moeizame balans tussen niet teveel en niet te weinig weefsel verwijderen. Daarom is het belangrijk om nieuwe tools te ontwikkelen waardoor chirurgen tijdens de operatie beter zien waar de snijgrens moet lopen. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Bij borstkanker zijn goede ervaringen opgedaan met echogeleide operaties. Daardoor lukt het beter de tumor geheel te verwijderen, waarbij in minder gevallen kankerweefsel achterblijft en dus minder aanvullende chemo of bestraling nodig is. Dat willen de onderzoekers in dit project ook mogelijk maken voor tongkanker.

In een pilotstudie krijgen 10 tongkankerpatiënten in het UMC Utrecht deze echogeleide behandeling, om ervaring met de techniek op te doen. Daarna volgt een vervolgstudie in 30 patiënten, om te bepalen of de tumor inderdaad beter wordt weggesneden. Tot slot moet een studie met 100 patiënten uit meerdere centra uitwijzen of er ook inderdaad minder aanvullende behandelingen nodig zijn en daarmee leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Wat levert dit onderzoek op?

Kennis over een nieuwe manier om tongkanker efficiënt te verwijderen, waarbij waarschijnlijk minder vaak aanvullende bestraling of chemo nodig zal zijn.