DNA-schade en kanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 16 mei 2019

​In dit project wordt dieper ingezoomd op wat er op DNA-niveau mis gaat en hoe dit kan leiden tot kanker.

DNA is een langgerekt, spiraalvormig molecuul, dat uit twee strengen bestaat. Het molecuul is ideaal om informatie op te slaan, kopiëren en door te geven aan een nieuwe cel. Maar chemisch gezien is de stof ook erg gevoelig voor schade. Als dat niet op tijd hersteld kan worden, dan ontstaan fouten die overgekopieerd kunnen worden. In het slechtste geval kan dit leiden tot ziekten, zoals kanker.

Veel van dit soort fouten ontstaan tijdens het kopiëren van DNA. Op dat moment worden de twee strengen uit elkaar getrokken. De cel heeft een aantal ingenieuze systemen om te checken of er schade is en deze te repareren. Deze systemen kun je vergelijken met een soort moleculaire klusjesmannen. In hun gereedschapskist hebben ze allerlei instrumenten om DNA-schade te repareren. Maar dat gereedschap kan op zijn beurt ook kapot gaan. In dat geval wordt een cel enorm kwetsbaar voor DNA-schade.

Het onderzoek

In dit fundamentele project zoomen de onderzoekers in op de wijze waarop cellen hun DNA-schade herstellen, met name in zich vaak delende stamcellen. Daarbij richten ze zich op basale vragen, zoals hoe DNA-fouten kunnen ontstaan tijdens het kopiëren van DNA en hoe verschillende DNA-herstelmechanismen deze fouten kunnen voorkomen of juist genereren. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan kennis van het mechanisme achter kanker.