DNA-foutjes als doelwit van de behandeling?

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

In een kwaadaardige tumor kunnen cellen genetisch erg verschillen door slordige deling. Door die verschillen reageren niet alle kankercellen op dezelfde behandeling. Hoe zit dit?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers achterhalen welke signaalstoffen een belangrijke rol spelen bij de celdeling van kanker. Ze zijn in het bijzonder geïnteresseerd in signaalstoffen die betrokken zijn bij de controle van de DNA-kopieën.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de kankercellen in één tumor erg kunnen verschillen waardoor ze niet allemaal op dezelfde behandeling reageren. Hierdoor kan de kanker doorwoekeren of terugkomen.

Eerst iets over celdeling. In gezonde lichaamscellen wordt de celdeling nauwkeurig gereguleerd en gecontroleerd. Hierdoor zijn de dochtercellen genetische exact hetzelfde als de originele cel. In kankercellen verloopt dit proces veel slordiger. Hierdoor bestaat een kwaadaardige tumor uit kankercellen die genetisch erg kunnen verschillen.

Er zijn meerdere signaalstofjes betrokken bij de celdeling, maar de onderzoekers van dit project zijn vooral geïnteresseerd in een specifiek eiwitcomplex: cohesin. Cohesin houdt de DNA-kopieën nog even vast voordat ze verdeeld worden over de dochtercellen.

Werkt cohesin niet (of een ander eiwitcomplex dat nauw met cohesin samenwerkt, zoals SWI/SNF) dan kunnen kopieën met een iets andere DNA-samenstelling ontstaan. Anderzijds, kankercellen met slecht werkend cohesin zijn gevoelig voor bepaalde medicijnen en dat biedt mogelijkheden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke rol de signaalstoffen cohesin en SWI/SNF spelen in het ontstaan van kanker en therapieongevoeligheid. Bovendien gaan ze onderzoeken of kankercellen met slecht functionerend cohesin of SWI/SNF gevoeliger zijn voor bepaalde behandelingen. Als dat zo is dan kan een flinke groep patiënten (20%) hier voordeel van hebben. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium speciale cellijnen bestuderen om uit te pluizen hoe cohesin en SWI/SNF precies samenwerken.