De rol van ‘splicing factoren’ bij het uitzaaien van borstkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 15 april 2020

In zo’n 15% van de gevallen van borstkanker gaat het om het triple negatieve type. Een borstkankersoort die agressief uitzaait en waar hormonale therapie en de meeste vormen van doelgerichte therapie geen vat op krijgen. Onderzoekers werken hard aan nieuwe, effectieve behandelingen.

Doel van het onderzoek

Bepalen wat de invloed is van ‘splicing factoren’ op het uitzaaiingsgedrag van triple negatieve borstkankercellen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

In dit project zoomen onderzoekers in op het ontstaan van uitzaaiingen. Die zijn vaak het gevolg van een opeenstapeling van genetische veranderingen in de tumor. Al die veranderingen maken dat er signalen in de tumorcel actief worden, die de cellen meer beweeglijk  maken. Die beweeglijkheid is precies wat de cellen nodig hebben om los te geraken van de tumor, in het bloed terecht te komen en andere organen te bereiken.

Cellen van triple negatieve borsttumoren zijn vaak beweeglijker dan van andere borsttumoren. Het begrijpen waaróm dat zo is, is essentieel om er iets aan te kunnen doen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers hebben in eerder onderzoek bepaalde eiwitten gevonden die van belang zijn bij de uitzaaiing van borstkanker. Deze eiwitten zijn indirect betrokken bij ‘splicing’ (knippen) van messenger-RNA (een DNA-afschrift dat nodig is om eiwitten te kunnen produceren). Verkeerd knippen heeft invloed op de beweeglijkheid van de kankercellen.

Een groot aantal eiwitten is direct of indirect betrokken bij het knippen van deze moleculen. De onderzoekers hebben deze eiwitten allemaal individueel uitgezet, om te bepalen wat er vervolgens gebeurde met de cel. Er was niet altijd een effect, maar er zijn een tiental ‘splicing factoren’ ontdekt die wél een effect hadden, namelijk een verhoogde kans op uitzaaiingen.

In dit nieuwe onderzoek willen ze verder in kaart brengen hoe dit proces in z’n werk gaat en – belangrijk voor de patiënt – of het mogelijk is om uitzaaiing te onderdrukken door deze factoren af te remmen. Met tumormateriaal én uitgezaaide cellen die circuleren in de bloedsomloop, hebben de onderzoekers het juiste materiaal voorhanden om concreet te bepalen wat dit moleculaire proces precies betekent voor patiënten.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek levert belangrijke kennis op over de wijze waarop borstkankercellen uitzaaien, en dan met name bij de groep triple negatieve borsttumoren. Deze vorm van borstkanker is moeilijk te behandelen, waardoor het belang van nieuwe kennis en behandelingen groot is.