De rol van het AXL-eiwit bij wekedelensarcomen

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 10 april 2020

Wekedelensarcomen zijn kwaadaardige tumoren in zachte lichaamsdelen zoals vet-, spier- of bindweefsel. Deze agressieve vorm van kanker is erg ongevoelig voor behandelingen zoals bestraling en chemotherapie. Mede daardoor overleeft minder dan de helft van de patiënten de eerste 5 jaar. De oorzaak voor de hoge ongevoeligheid voor behandeling is onduidelijk, maar mogelijk speelt het eiwit AXL een rol.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken wat de rol van het AXL-eiwit is in sarcomen die ongevoelig zijn voor behandeling. En of remming van dit eiwit kan bijdragen aan effectievere behandeling.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Uit eerder onderzoek van deze onderzoeksgroep blijkt dat bij sommige kankersoorten, zoals melanoom, een bepaald eiwit een rol speelt bij ongevoeligheid voor behandeling bij. Het gaat om het AXL-eiwit, waar ook al enkele gerichte behandelingen tegen bestaan.

Er zijn aanwijzingen dat ook sarcomen veel van dit AXL-eiwit bevatten. Daarom willen de onderzoekers in dit project uitzoeken of dit eiwit ook bij deze tumoren verantwoordelijk is voor ongevoeligheid voor behandelingen, en of het mogelijk is om weke delensarcomen gericht en effectief te behandelen met middelen die zich richten op het AXL-eiwit.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Dit is een onderzoeksproject waarbij de nadruk zal liggen op het vertalen van de vindingen in het laboratorium naar de patiënt. Daartoe is een multidisciplinair team samengesteld van clinici, moleculair biologen, immunologen, pathologen en bio-informatici, allen werkzaam in het NKI-AvL. Samen werken ze aan de vraag welke rol AXL speelt bij het falen van de behandeling, en of remming van AXL zorgt voor effectievere behandeling.

Wat levert dit onderzoek op?

Uiteindelijk is het doel om de behaalde bevindingen in het laboratorium daadwerkelijk te testen in een patiëntenstudie, zodat sarcoompatiënten hopelijk betere behandelingen kunnen krijgen dan nu mogelijk is.