De rol van B-cellen bij urogenitale tumoren

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 30 april 2019

Afweercellen en kankercellen spelen kat-en-muis in het lichaam. We hebben niet voor elke tumor goed scherp wie dit spel wint en hoe dat gebeurt. In dit project staat de rol van een bepaald type afweercel bij urogenitale tumoren centraal.

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen beter begrijpen hoe het afweersysteem wordt onderdrukt in urogenitale tumoren en of ze daar iets aan kunnen doen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Het menselijke afweersysteem en zijn potentie om kanker te bestrijden genieten nu al een aantal jaar forse belangstelling van onderzoekers. Dat heeft al tot diverse vormen van immunotherapie geleid.

Van veel van de betrokken afweercellen is al het nodige bekend. Zo zijn T-cellen en macrofagen al uitgebreid in kaart gebracht. B-cellen en hun relatie met kanker zijn minder goed bekend, en ook de rol van de tumoromgeving is nog onvoldoende uitgediept om goed te kunnen benutten bij de kankerbestrijding. Terwijl ze beiden waarschijnlijk wel van groot belang zijn. De tumoromgeving (het micromilieu) zorgt in veel gevallen voor onderdrukking van de afweercellen, waardoor de tumor ongeremd kan groeien en uitzaaien. Dit zien we vaak bij urogenitale tumoren, zoals baarmoederhalskanker, vulva- en peniskanker. Wat de rol is van B-cellen in deze vormen van kanker is dan weer minder goed beschreven.

In dit onderzoek willen de onderzoekers daarom een compleet beeld krijgen van B-cellen en het micromilieu in urogenitale tumoren.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers hebben de beschikking over weefsel van 300 tumoren. Met de modernste technieken gaan ze daarin proberen de diepste geheimen van het samenspel tussen afweersysteem, tumor en tumoromgeving in kaart te brengen. 

Wat levert dit onderzoek op?

In dit onderzoek wordt gekeken naar de (vooralsnog onopgehelderde) interacties tussen B-cellen, tumorweefsel en de tumoromgeving. Wanneer daarin stoffen worden gevonden waartegen behandeld kan worden, levert dit nieuwe perspectieven op voor patiënten met urogenitale tumoren.