De patiënt in het middelpunt van de zorg: gepersonaliseerde behandeling voor psychische klachten en vermoeidheid bij patiënten met kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

Veel kankerpatiënten hebben last van psychische klachten. Hiervoor zijn wetenschappelijk onderbouwde behandelingen beschikbaar maar in praktijk blijken die iets te ‘algemeen’ te zijn. Zal gepersonaliseerde psychologische hulp beter werken? 
Doel van dit onderzoek is om interventies op maat te vergelijken met de standaardbehandeling bij psychische klachten (zoals angst, somberheid, vermoeidheid) bij kanker.  

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat psychische klachten (zoals angst, somberheid, vermoeidheid) veel voorkomen bij patiënten met kanker. Maar de interventies die deze klachten moeten verhelpen zijn ontwikkeld voor de ‘gemiddelde patiënt’ die eigenlijk niet bestaat. In praktijk betekent dit dat de hulpverlener deze interventies aanpast aan de behoefte van de patiënt. De resultaten van deze interventies op maat worden niet systematisch gedocumenteerd waardoor het nu niet bekend is of ze beter werken dan de standaardbehandeling.  

De onderzoeker van dit project wil daarom gepersonaliseerde psychologische zorg (een pakket aan maatregelen op basis van de behoefte van de patiënt) vergelijken met de standaard.  

Wat levert dit onderzoek op? 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of gepersonaliseerde psychologische zorg effectiever is dan een standaardbehandeling. Hierin neemt de onderzoeker ook de kosten van beide behandelvormen mee. Bovendien kijkt de onderzoeker ook naar de mogelijkheden om met behulp van een app de behandeling beter op de patiënt te laten aansluiten.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker patiënten benaderen bij wie kanker en psychische klachten zijn vastgesteld. Een deel van de patiënten krijgt de standaardbehandeling en de anderen krijgen de gepersonaliseerde behandeling. Loting bepaalt wie in welke groep komt. Op vaste momenten tijdens de studie zal met behulp van vragenlijsten het functioneren van de patiënten in kaart gebracht worden.  

Gepersonaliseerd betekent dat de behandeling op een aantal punten op maat wordt gemaakt: de behandelaren spitsen de behandeling toe op de klacht waar de patiënt het meeste last van heeft, bieden de behandeling aan in een vorm die de patiënt het meest aanspreekt (bellen, praten, online, etc.) en met een app zal gedurende 2 weken de dagelijkse stand van zaken worden gemeten.