De ontwikkeling van de Corsano EndoWatch; het slimme apparaat dat patiënten helpt met hormonale disbalans na behandeling van een hersentumor.

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

A.     Achtergrond en probleemstelling
Kinderen en adolescenten met een hypothalame hersentumor hebben vaak een uitstekende overleving, maar een slechte uitkomst als gevolg van hypothalame disfunctie (HD). De hypothalamus is een endocrien (hormonaal) orgaan en is gelegen midden in de hersenen. De hypothalamus reguleert de lijfelijke balans; de afgifte van hormonen, het dag-nacht ritme (slaap), de lichaamstemperatuur, de water en de vet balans. Ook kunnen gedrag en emotionele regulatie worden beïnvloed als gevolg van schade aan verbindingscircuits tussen de hypothalamus en andere gebieden in de hersenen. Er is momenteel geen behandeling beschikbaar voor HD. Patiënten met HD hebben constant honger met een trage vetverbranding en ontwikkelen ernstig overgewicht. Patiënten vragen om een 24/7 buddy om hen te helpen de eetlust te weerstaan en een gezonde levensstijl te verbeteren. Patiënten voelen de schommelingen van  lichaamstemperatuur, stressniveau of natriumconcentratie niet op tijd; zorgverleners moeten fungeren als hun "uitwendige hypothalamus" om schommelingen op tijd te signaleren en zo tijdig bij te kunnen sturen. Voor families is dit een grote last en betekent dit 24/7 beschikbaarheid wat niet altijd haalbaar is. Veel patienten ervaren hierdoor vaak en langdurig lichamelijke klachten zoals chronische vermoeidheid, hoofdpijn en somberheid. Daarnaast hebben veel patienten die behandeld zijn geweest voor een tumor in het hypothalame gebied een visuele beperking door schade aan de oogzenuw die in hetzelfde gebied ligt. 

B.     Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing
Met geavanceerde nieuwe technologieën kan een slim draagbaar apparaat worden ontwikkeld dat zal fungeren als een "uitwendige hypothalamus". Het apparaat zal 24/7 aanwezig zijn, een gezonde levensstijl stimuleren en in staat zijn om afleiding te geven bij eetlust. Het zal lichaamstemperatuur, stress, slaap, dagelijkse activiteit, natriumconcentratie monitoren, zodat er 24/7 en tijdig actie kan worden ondernomen. Daarnaast kan het nieuwe slimme  apparaat verbale signalen geven aan visueel gehandicapten.

C.     Relevantie
De kwaliteit van leven van patienten die behandeld zijn geweest voor een hypothalame hersentumor wordt ernstig belemmerd door constante eetlust, obesitas, lage dagelijkse activiteit, slechte slaap, en een instabiele inwendige endocriene toestand (met name schommelingen van temperatuur, stress hormoon en natrium concentratie). Ze voelen zich hierdoor chronisch moe en functioneren niet op school of op werk. Door de obesitas ontwikkelen zij verdere gezondsheidsproblemen zoals type 2 suikerziekte, ademhalingsproblemen en hart-en vaatziekten. Als de Corsano EndoWatch geschikt en effectief blijkt te zijn bij kinderen en volwassenen met een hypothalame dysfunctie kunnen wij de gezondheid van deze specifieke patientengroep verbeteren. We verwachten hiermee gezondheidswinst te behalen, zowel als winst op het psychische vlak. De winst op beide domeinen zal positieve invloed hebben op participatie in school/ werk en de maatschappij. Daarnaast zullen we met de resultaten van deze studie de EndoWatch kunnen certificeren voor de kinderleeftijd en kunnen we, na deze studie, de Watch implementeren in zorg voor andere groepen van kinderen of jong volwassenen met of na kanker. We hebben in eerder onderzoek aangetoond dat overgewicht en obesitas niet alleen wordt gezien na behandeling voor deze specifieke tumoren, maar overgewicht en obesitas is een veel voorkomend probleem ook bij andere overlevenden van kinderkanker. De EndoWatch zal derhalve in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor andere groepen overlevenden van kinderkanker met risico voor overgewicht en/of inactiviteit en/of slaapproblemen. Tot slot zal de EndoWatch gebruikt kunnen worden voor toekomstig onderzoek naar verbetering van activiteit en slaap tijdens en na de behandeling voor kinderkanker.

D.     Onderzoeksvragen
1. Kan de reeds bestaande gecertificeerde CardioWatch287-2 worden "omgebouwd"  tot slim nieuw device die fungeert als "uitwendige hypothalamus", genaamd de Corsano EndoWatch, door middel van het toevoegen van een applicatie die helpt bij ongeremde eetlust, die stimuleert tot bewegen, die temperatuur, stress en slaap monitort en die speciale geluidjes maakt voor mensen met een visuele beperking?.
2. Is het voor patienten met HD na behandeling van een hersentumor haalbaar om de Corsano EndoWatch te dragen en lukt het om te metingen te doen die wij wensen? 
3. Is het dragen van de Corsano EndoWatch effectief? Heeft het invloed op BMI, activiteit, slaap, stabiliteit van lichaamstemperatuur, moeheid, hoofdpijn en kwaliteit van leven?  
4. Is er een techniek mogelijk waarmee 24/7 het serum natrium gemeten kan worden en zou dat toegevoegd kunnen worden in de toekomst aan de de EndoWatch ?

E.      Onderzoeksopzet
1. Samen met het bedrijf Corsano zullen we een nieuw slim draagbaar apparaat ontwikkelen die kan fungeren als "uitwendige hypothalamus". Deze "wearable" is gebaseerd op de bestaande, gecertificeerde CardioWatch287-2 en zal de Corsano EndoWatch worden genoemd. Dit apparaat kan 24/7 temperatuur, stress, slaap en activiteit meten, heeft een applicatie waarin gestimuleerd wordt tot bewegen en welke afleiding geeft bij eetdrang en heeft de mogelijkheid tot het maken van speciale geluidjes voor mensen met een visuele beperking (jaar 1)
2. De haalbaarheid van het dragen van de Corsano EndoWatch bij de patiënten (kinderen en volwassenen) zal worden onderzocht (jaar 2-3), waarna de effectiviteit ervan bij 50 patiënten (kinderen en volwassenen) zal worden onderzocht (jaar 3-4-5).
3. Er zal een projectgroep worden gestart om een techniek te ontwikkelen voor continue natriummetingen, voor toekomstige add-on op de EndoWatch (jaar 2-5).

F.      Verwachte uitkomsten
1. Ontwikkeling van de Corsano EndoWatch, gecertificeerd voor 18 + en 18- (pediatrische zorg). Deze wearable kan worden gebruikt in toekomstige studies zowel als in de zorg van de (pediatrische) oncologie om de activiteit en slaap tijdens en na de behandeling van kanker te verbeteren.
2. Verbetering van de uitkomst van patienten met betrekking tot BMI, activiteit, slaap en schommelingen in temperatuur en stresshormoon levels na hersentumor behandeling.
3. Een nieuwe techniek voor continue natriummetingen bij patiënten met fluctuerende natriumspiegels.

G.     Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren
Als het dragen van de EndoWatch uitvoerbaar blijkt op de kinderleeftijd zullen we na deze studie de EndoWatch kunnen certificeren. Na certificering zullen wij verdere grotere (internationale) studies doen om onze resultaten te bevestigen in kinderen en jong volwassenen met hypothalame schade na behandeling voor een hersentumor. Daarnaast kan de EndoWatch, als deze gecertificeerd is voor gebruik op de kinderleeftijd, geimplementeerd worden in de zorg voor alle kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum voor verbetering van een gezonde levensstijl tijdens en na de behandeling voor kinderkanker.