De jacht op lymfeklieren bij baarmoederhalskanker

Microscoop

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 30 maart 2020

Lymfeklieruitzaaiingen bij baarmoederhalskanker beïnvloeden het beloop van de ziekte. Onduidelijk is hoe lymfeklieruitzaaiingen het beste opgespoord kunnen worden en wat de optimale behandeling is. Dit onderzoek moet daar meer uitsluitsel over geven.

Doel van het onderzoek

De overleving en de kwaliteit van leven verbeteren bij vrouwen met baarmoederhalskanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig om:

 • Te achterhalen welke (beeldvormende) technieken het meest nauwkeurig zijn in het opsporen van lymfeklieruitzaaiingen. Dit is van belang omdat behandelkeuzes hierop gebaseerd worden.
 • Vrouwen met baarmoederhalskanker de beste behandeling te kunnen aanbieden en hen beter te kunnen informeren over de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties.

Elk jaar krijgen ongeveer 800 vrouwen baarmoederhalskanker. Zo’n 200 vrouwen overlijden aan de ziekte. De aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen bepaalt in grote mate het beloop van de ziekte. Lymfeklieruitzaaiingen worden opgespoord met scans zoals MRI, PET en CT. Deze zijn echter niet feilloos. Vaak worden lymfeklieren onterecht verdacht. De patiënt loopt dan kans een behandeling te krijgen die niet nodig is.

Onduidelijk is bovendien wat de beste behandeling is voor baarmoederhalskanker met lymfeklieruitzaaiingen. Volledige verwijdering van de baarmoeder (met of zonder lymfeklierverwijdering)? Of chemotherapie en bestraling (met of zonder verwijdering van verdachte lymfeklieren)? Deze behandelingen verschillen qua complicaties en impact op de kwaliteit van leven, maar het effect op de overleving is onbekend.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Dit project bestaat uit 5 onderdelen:

 1. De onderzoekers breiden de data van de Nederlandse Kankerregistratie uit met details over de beeldvormende technieken en behandeling.
 2. Onderzocht wordt hoe goed PET/CT-scans lymfeklieruitzaaiingen kunnen opsporen t.o.v. MRI-scans.
 3. Onderzocht wordt wat de verschillen zijn in het opsporen en analyseren van de schildwachtklier (de eerste lymfeklier waar de tumor naar uitzaait) en wat het effect is van de behandeling van uitzaaiingen die hiermee worden gevonden.
 4. Analyse van de verschillen in complicaties en (ziektevrije) overleving tussen baarmoederverwijdering en behandeling met chemotherapie en bestraling. Ook wordt onderzocht of het verwijderen van de lymfeklieren tijdens een baarmoederverwijdering bijdraagt aan een verbeterde (ziektevrije) overleving.
 5. Onderzoek naar het effect van een baarmoederverwijdering met lymfeklierverwijdering op de kwaliteit van leven ten opzichte van chemotherapie plus bestraling.

Wat levert dit onderzoek op?

 • Informatie over de optimale manier van het opsporen van lymfeklieruitzaaiingen;
 • Inzicht in de prognostische waarde van lymfeklieruitzaaiingen: wat zegt de aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen over het verloop en ernst van de ziekte?
 • Inzicht in het nut van het behandelen van lymfeklieruitzaaiingen;
 • Behandeladvies op maat voor patiënten met baarmoederhalskanker.