De groei van darmkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 7 mei 2020

Doel van het onderzoek

De groeiwijze van darmkanker beter leren begrijpen. Over de beginfase is al veel bekend (‘hoe worden cellen kwaadaardig’) maar over het vervolg is minder kennis. Daar moet dit project een bijdrage aan gaan leveren.

Waarom is dit onderzoek nodig?

De ontwikkeling van darmkanker is een evolutionair proces: genetische veranderingen in kwaadaardige cellen geven deze cellen een overlevingsvoordeel ten opzichte van de omringende gezonde cellen. Door deze competitie kan er langzaam een tumor in het weefsel ontstaan.

Van de eerste stappen van dit proces is al veel bekend. In eerder onderzoek zijn bepaalde genen gevonden, waarbij genetische veranderingen de sneeuwbal aan het rollen kunnen brengen. Over hoe de tumor daarna verder groeit is dan weer veel minder bekend.

Er zijn wel theorieën over dat de agressiviteit van de tumor al in vroeg stadium meetbaar zou moeten zijn, maar dit is nog niet voldoende in kaart gebracht. Daarnaast is nog onbekend of alle kwaadaardige cellen bijdragen aan de tumorgroei, of dat kankercellen daarvoor afhankelijk zijn van signalen uit de omgeving.

Het lastige is dat het meten van tumorgroei niet zo makkelijk te meten is. Wanneer een tumor aan het licht komt, wordt namelijk de behandeling zo snel mogelijk gestart.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In dit project gaan de onderzoekers DNA-materiaal van verwijderde darmtumoren analyseren. Daarin gaan ze met behulp van wiskundige modellen en computersimulaties op zoek naar mutatie-patronen die helpen de groei van darmkanker in kaart te brengen. 

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project moet kennis opleveren over de factoren die tumorgroei bevorderen, of onderdrukken. Die kennis kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

07 mei 2020