De dodelijke werking van het afweersysteem nabootsen

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Het afweersysteem kan indringers ombrengen met een giftige cocktail van stoffen. In dit project proberen de onderzoekers deze stoffen te verpakken in piepkleine bolletjes die ze rechtstreeks bij kankercellen afleveren. 

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen medicijnen verpakken in piepkleine bolletjes, die ze gericht bij kankercellen af kunnen leveren. In dit project onderzoeken ze of hun methode werkt, alvorens ze de stap naar patiënten kunnen maken.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Bij immunotherapie wordt het afweersysteem van de patiënt gestimuleerd om kankercellen te herkennen en te doden. Dat doden gebeurt doordat afweercellen een aantal stoffen (granzymen) in de kankercel pompen, die ervoor zorgen dat de kankercellen afsterven.

Een bekend probleem is dat sommige tumoren in staat zijn om te ontsnappen aan deze afweercellen, bijvoorbeeld door de afweercellen af te remmen, waardoor ze als het ware onzichtbaar worden voor de afweer.

Veel vormen van immunotherapie richten zich erop om de rem van deze rem af te halen, wat betekent dat de afweercellen de kankercellen tóch weer herkennen. De onderzoekers in dit project willen het anders aanpakken, door zelf rechtstreeks granzymen bij de tumor af te leveren. Dan hoeft dat niet via het afweersysteem te verlopen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De granzymen gaan ze verpakken in minuscule deeltjes, ook wel nanodeeltjes genoemd. Deze deeltjes worden gekoppeld aan een molecuul (een antilichaam) dat ze heel specifiek naar de tumor toebrengt, in het geval van dit onderzoek een bepaald type borstkanker. Daar aangekomen laten de nanodeeltjes hun dodelijke lading los op de tumorcellen. Op deze manier wordt de werking van het afweersysteem als het ware nagebootst.

Omdat het een nieuw concept is, zullen de tests nog niet in patiënten plaatsvinden. Eerst moeten de onderzoekers laten zien dat het ze lukt om de granzymen goed te verpakken in nanodeeltjes; vervolgens gaan ze in het laboratorium testen of het mogelijk is om ze naar kankercellen te sturen in cellijnen, opgekweekte tumorcellen, en in muizen. Als dat allemaal slaagt, kan de stap naar de patiënt worden gemaakt in een vervolgonderzoek.

Wat levert dit onderzoek op?

Immunotherapie is een veelbelovende behandeling, maar ook een complexe. Het afweersysteem bestaat uit vele verschillende soorten cellen en het kost zowel tijd als geld om het afweersysteem van 1 patiënt gereed te krijgen om kankercellen aan te vallen.

Dit project richt zich op het eindresultaat van het afweersysteem, namelijk de dodelijke stoffen die in kankercellen worden gepompt. Als dit project slaagt, kan de complexiteit van het afweersysteem vermeden worden, en ligt er een effectieve strategie om kankercellen het loodje te laten leggen. Dat kan dan vervolgens in een patiëntenstudie verder worden getest.