Controle vanuit huis na operatie dikkedarmkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 22 februari 2019 

Nadat de dikkedarmkanker operatief verwijderd is, kan de kanker terugkomen. Een intensief controletraject moet de terugkeer vroegtijdig opsporen. Dit betekent veel ziekenhuisbezoeken. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers nagaan of een minder intensief controletraject van de ziekte na de operatie van dikkedarmkanker even effectief is als de huidige standaard. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat patiënten met dikkedarmkanker, met of zonder leveruitzaaiingen, na de operatie veelvuldig naar het ziekenhuis moeten komen voor controle (bloedonderzoeken, CT-scans, ziekenhuisbezoeken), maar waarschijnlijk hoeft dit controletraject niet zo intensief te zijn. 

Het lijkt erop dat de langetermijnuitkomsten vrijwel hetzelfde zijn als deze patiënten alleen regelmatig een bloedonderzoek (om de tumormerkstof CEA te bepalen) krijgen. CT-scans en ziekenhuisbezoeken zijn dan niet elke 3 maanden nodig. Dat zou de kwaliteit van leven verbeteren voor de patiënten die liever niet naar het ziekenhuis gaan. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een minder intensief controletraject na operatie van de dikkedarmkanker minstens even goed is als de huidige standaard. Dit betekent minder ziekenhuisbezoeken dus minder belasting voor de patiënt en minder kosten, mits de langetermijnoverleving gelijk blijft.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten met dikkedarmkanker benaderen die op het punt staan om het controletraject na de operatie in te gaan. Een deel krijgt de intensieve controle zoals nu gebruikelijk is en een ander deel krijgt de minder intensieve controle met bloedonderzoeken die vanuit huis gedaan kunnen worden. Loting bepaalt wie in welke groep komt. Als de het bloedonderzoek afwijkend is of als de patiënt behoefte heeft aan een gesprek met de arts kan uiteraard alsnog een controleafspraak in het ziekenhuis plaatsvinden. Zo komt de regie meer bij de patiënt te liggen. Bovendien staat sowieso 1 CT-scan gepland met een bezoek aan de arts.