Chemotherapie voor alvleesklierkankeroperatie

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 22 februari 2019

Een deel van de patiënten met alvleesklierkanker ondergaat een zware operatie die achteraf onnodig bleek te zijn, want de ziekte was al uitgezaaid. Zou een chemotherapie vooraf een oplossing kunnen zijn

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of een bepaalde chemotherapie voorafgaand aan de alvleesklierkankeroperatie effectiever is dan een operatie gevolgd door een chemotherapie (de huidige standaard).

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat een operatie van alvleesklierkanker alleen zinvol is als uitzaaiingen afwezig zijn. Maar uitzaaiingen zijn vaak moeilijk op te sporen. Hierdoor krijgen patiënten soms een ingrijpende operatie die achteraf onnodig bleek te zijn geweest. Bovendien is de helft van de patiënten na deze grote operatie niet fit genoeg om alsnog een chemotherapie te ondergaan.

Van patiënten met een niet-opereerbare alvleeskliertumor is bekend dat ze vaak langer en prettiger leven door de chemotherapie FOLFIRINOX. Hebben patiënten bij wie de alvleeskliertumor wel via een operatie verwijderd kan worden ook baat bij deze chemotherapie?

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of FOLFIRINOX voor de operatie leidt tot een langere overleving, minder onnodige operaties en een betere kwaliteit van leven. De onderzoekers verwachten dat de overleving met ongeveer 6 maanden verlengd kan worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in verschillende ziekenhuizen patiënten benaderen. Uiteindelijk zijn 260 patiënten met alvleesklierkanker zonder zichtbare uitzaaiingen nodig. De helft krijgt de standaardbehandeling (operatie gevolgd door chemotherapie). De andere helft krijgt eerst FOLFIRINOX gevolgd door een operatie.