Blaasverwijdering veilig achterwege laten

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 30 april 2020

Uit recent onderzoek blijkt dat chemotherapie vóór een geplande blaasverwijdering soms zó goed werkt, dat de operatie overbodig wordt. Probleem is dat momenteel niet goed te achterhalen is welke patiënten deze operatie bespaard kan worden.

Doel van het onderzoek

Achterhalen of er factoren zijn die kunnen voorspellen bij welke blaaskankerpatiënten een blaasverwijdering veilig achterwege gelaten kan worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Spierinvasief blaascarcinoom is een agressieve vorm van blaaskanker, die elk jaar ruim drieduizend Nederlanders treft. Ongeveer de helft van de patiënten is na 5 jaar nog in leven.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat chemotherapie vóór een operatieve blaasverwijdering de overlevingskansen van patiënten significant verbetert. Opvallend is dat bij een deel van de patiënten (ongeveer een derde) de verwijderde blaas onder de microscoop geen kankercellen meer bevat. Dat suggereert dat enkel de chemotherapie afdoende was geweest en de blaas niet verwijderd had hoeven worden. Met de huidige kennis valt echter niet vooraf te voorspellen welke patiënten dit zijn, dus wordt de blaas voor de zekerheid verwijderd.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?.

De onderzoekers willen kunnen voorspellen bij welke patiënten de operatie achterwege gelaten kan worden. In dit project krijgen 60 patiënten chemotherapie en een operatie. Hun weefsel (bloed, urine, tumorweefsel) wordt onderzocht om te bepalen of de operatie nodig was geweest.

De onderzoekers zoomen vervolgens dieper in op eigenschappen van dit weefsel, om factoren te vinden die kunnen voorspellen of de operatie achterwege gelaten had kunnen worden. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, kan een vervolgstudie worden opgezet waarbij patiënten bij wie deze factoren te vinden zijn, de blaasoperatie bespaard kan blijven.

Wat levert dit onderzoek op?

Een blaasverwijdering heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Zo is een stoma nodig om de urine af te voeren.

Als zo’n operatie niet nodig is, dan zou men deze het liefst achterwege laten. Maar dan moet er wel een betrouwbare methode zijn om te kunnen voorspellen bij wie dat wel en niet kan. Deze studie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

30 april 2020