Blaassparend behandelen met immunotherapie

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Doel van het onderzoek

Bepalen of toevoeging van immunotherapie aan de bestaande blaassparende behandeling ervoor zorgt dat meer blaaskankerpatiënten veilig en effectief kunnen worden behandeld, zonder dat hun blaas hoeft te worden verwijderd.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Spierinvasieve blaaskanker

Blaaskanker ontstaat meestal in het slijmvlies van de blaaswand. Bij ruim 60% van de patiënten groeit de tumor door in de spierlaag van de blaas. Dat heet spierinvasieve blaaskanker. Dit komt in Nederland elk jaar bij zo’n 2.200 mensen voor. 

Behandelen zonder de blaas te verwijderen

De hele blaas verwijderen is een effectieve, maar ook zware operatie met heftige gevolgen (namelijk een urinestoma). Daarom vragen patiënten vaak naar de mogelijkheid om blaassparend te worden behandeld. Voor sommige patiënten kan dat. De behandeling bestaat dan uit bestraling en chemotherapie.

Immunotherapie bij blaaskanker

De laatste jaren werkt immunotherapie voor steeds meer vormen van kanker. Deze behandeling stimuleert het eigen afweersysteem om kankercellen te herkennen én aan te vallen. Ook bij blaaskanker zijn de eerste onderzoeksresultaten hoopgevend. 

Met dit project willen onderzoekers immunotherapie bij blaaskanker een stap verder brengen. Dit doen ze door immunotherapie toe te voegen aan de bestaande blaassparende behandeling (die met chemotherapie en bestraling).

Het doel is om meer patiënten de blaassparende optie te kunnen bieden, zoals ook patiënten met beperkte uitzaaiingen. Daarnaast willen de onderzoekers weten voor wie deze behandeling goed uitpakt. Zo kan in de toekomst de juiste groep patiënten immunotherapie krijgen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Aan dit onderzoek doen vijftig patiënten mee op drie locaties (gespecialiseerde centra). Zij krijgen immunotherapie, waarvan het effect wordt gecontroleerd met MRI en CT-scans. Daarna krijgen de patiënten bestraling en chemotherapie. De onderzoekers volgen deze patiënten om vast te stellen of de ziekte weg is én blijft.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan een behandeling voor spierinvasieve blaaskanker waarbij de blaas wordt gespaard. Zo kunnen meer patiënten veilig worden behandeld zónder ingrijpende operatie.