Betere kwaliteit van leven bij strottenhoofdverwijdering

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 april 2020

Doel van het onderzoek

Bepalen of het voorkomen van fistelvorming na de ingreep de kwaliteit van leven van hoofd-halskankerpatiënten verbetert.

Waarom is dit onderzoek nodig?

In Nederland ondergaan jaarlijks zo’n 160 patiënten een ‘totale laryngectomie’, een verwijdering van het strottenhoofd. Hoewel deze operatie op zichzelf al erg ingrijpend is (praten en ademen gaan na de ingreep anders), ontwikkelt ongeveer een kwart van de patiënten ook nog eens een fistel: dat is een ernstige wondgenezingsstoornis waarbij een open verbinding tussen de binnenkant van de nieuwe keel en huid ontstaat.

Dit maakt het traject na de operatie veel ingewikkelder. Zo liggen deze patiënten langer in het ziekenhuis, is er meer kans op infecties en bloedingen, zijn ze langer afhankelijk van sondevoeding en duurt het langer voordat een eventuele nabehandeling kan starten en  met spraakrevalidatie begonnen kan worden.

Een fistel kun je behandelen door deze af te sluiten met een stukje getransplanteerd spierweefsel (hiervoor gebruiken chirurgen een stuk van de borstspier), maar deze behandeling slaagt helaas lang niet altijd. Het gebied is namelijk door de eerdere operatie en bijkomende infectie erg verzwakt. Eigenlijk is het dus beter om zo’n fistel te voorkomen dan te genezen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Dat is precies wat hoofd-halschirurgen in het UMC Utrecht met hun collega’s in het land in dit onderzoek willen gaan doen. Met CT- en MRI-scans voor de operatie, gaan ze 128 patiënten selecteren die een verhoogd risico hebben op een fistel.

In deze studie krijgt dan de ene helft van de deze patiënten vóór de operatie al zo’n spiertransplantatie (als het te opereren gebied nog niet is verzwakt) en de andere helft niet. Op die manier kan de meerwaarde van een dergelijke spiertransplantatie het beste onderzocht worden.

Wat levert dit onderzoek op?

De verwachting is dat deze studie het bewijs levert dat een preventieve spiertransplantatie het risico op een fistel na de operatie (met alle vervelende gevolgen vandien) flink kan verminderen.