Betere diagnostiek van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 8 april 2020

In Nederland wordt de diagnose grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom elk jaar zo’n 200 keer gesteld. Het is een moeilijke ziekte om goed te herkennen. Daar kan dit onderzoek verandering in brengen.

Doel van het onderzoek

De toegevoegde waarde van nieuwe pathologische technieken bepalen in het vaststellen van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom. Deze vorm van kanker wordt met de huidige diagnostiek niet altijd als zodanig herkend.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Longkanker is onderverdeeld in verschillende subtypen zoals het niet-kleincellige longcarcinoom en het kleincellig longcarcinoom. Het grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom is een relatief zeldzaam subtype en heeft zowel kenmerken van niet-kleincellig longcarcinoom (celgrootte) als kleincellig longcarcinoom (neuro-endocriene aspecten).

Wanneer de ziekte bij diagnose al is uitgezaaid, is chemotherapie de enige behandeloptie. Het is niet bekend wat de beste chemotherapie voor deze patiënten is, maar uit gegevens van de Nederlandse kankerregistratie blijkt dat patiënten met grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom vaak worden met chemotherapie die bij kleincellig longcarcinoom standaard is.

Klinische trials om te onderzoeken wat de beste behandeling is zijn mislukt omdat de diagnose niet betrouwbaar bleek. Dat komt omdat de diagnose longkanker vaak wordt gesteld op een klein biopt (stukje longweefsel). Deze biopten bevatten vaak niet alle kenmerken waarmee het precieze type longkanker goed herkend kan worden. Uit een recente studie van deze onderzoeksgroep blijkt dat bij de helft van de patiënten die werden geopereerd aan een grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom, het biopt hier vooraf een andere conclusie over gaf.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers verwachten in dit project de nauwkeurigheid van biopten m.b.t. deze vorm van longkanker te kunnen verhogen van 50% tot 90%. Ze gaan daartoe bepaalde kleuringen onderzoeken, waarvan ze willen bepalen hoe goed deze in staat zijn de verschillende typen longkanker uit elkaar te houden.

Daarnaast onderzoeken ze de aanwezigheid van een specifiek eiwit in het biopt (RB1), dat waarschijnlijk een goede voorspellende waarde heeft voor het succes van chemotherapie voor deze patiënten.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek draagt bij aan betere diagnostiek en behandeling van patiënten met grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom.