Betere behandeling voor oudere patiënt met bloedkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Oudere patiënten komen minder vaak in aanmerking voor zware antikankertherapieën, zoals stamceltransplantatie. Voor bloedkanker kan een bepaald medicijn hier misschien verbetering in brengen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de effectiviteit en veiligheid van decitabine (chemotherapie) vergelijken met de standaard chemotherapie die oudere patiënten met bloedkanker nu krijgen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de behandelopties voor oudere patiënten met acute myeloïde leukemie (AML), een vorm van bloedkanker, beperkt zijn.

Bij oudere patiënten met AML is bijvoorbeeld een stamceltransplantatie met stamcellen van een andere donor (allogene stamceltransplantatie) vaak niet mogelijk. Bovendien is de kans van slagen van deze therapie ook kleiner bij oudere dan bij jongere patiënten. Daarom bestaat er behoefte aan nieuwe behandelopties die ook geschikt zijn voor oudere AML-patiënten.

Eerder onderzoek toonde aan dat decitabine een effectieve chemotherapie kan zijn om oudere patiënten beter bestand te maken, zodat stamceltransplantatie kan plaatsvinden. Maar zelfs als dat niet lukt, dan nog kan decitabine de overlevingskans verbeteren.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of decitabine effectiever is bij oudere AML-patiënten dan de reguliere behandeling. Als dat zo is, dan zou dit de vooruitzichten van oudere AML-patiënten kunnen verbeteren, inclusief de kansen bij stamceltransplantatie. Dit projectvoorstel is een uitbreiding van een al bestaand en door KWF-gefinancierd project.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers oudere patiënten met AML voor dit onderzoek benaderen. Als de patiënt mee wil doen, bepaalt loting of de patiënt de standaard chemotherapie of decitabine krijgt. Verschillende gegevens over de patiënt en de ziekte worden gedocumenteerd. Bovendien wordt lichaamsweefsel verzameld.