Bestaande precisiemedicijnen breder inzetten

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting
 

Achtergrond

De laatste jaren zijn er steeds meer ‘targeted’ (doelgerichte) medicijnen ontwikkeld. Deze richten zich specifiek op één of meerdere kenmerken die tumorcellen wel hebben en gezonde cellen niet.

Deze precisiemedicijnen zijn doorgaans goedgekeurd en geregistreerd voor tumorvorm(en) waarop de effectiviteit reeds in onderzoek bevestigd is. Maar: soms blijken patiënten met andere tumorsoorten deze kenmerken óók te hebben en zou de behandeling dus ook voor hen effectief kunnen zijn. Patiënten hebben echter alleen toegang tot zulke medicijnen als deze geregistreerd zijn voor hun type tumor. Daarbuiten worden deze medicijnen namelijk niet vergoed.

Doel van het project

In dit onderzoek aan het NKI, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, brengt prof. Emile Voest systematisch in kaart voor welke tumorsoorten deze medicijnen óók effectief zijn, zodat ook deze patiënten toegang kunnen krijgen tot deze middelen.

Plan van aanpak

Als patiënten een vorm van kanker hebben waarbij tumorcellen vatbaar zijn voor precisiegeneesmiddelen, kan hij of zij meedoen aan deze studie. Een speciaal voor dit onderzoek samengesteld expertpanel zal dan bepalen voor wat het meest geschikte middel is, waarna behandeling kan worden opgestart.

Tijdens de behandeling wordt de werkzaamheid en veiligheid goed bijgehouden. Patiënten kunnen met de behandeling door blijven gaan zolang ze er baat bij hebben en geen onoverkomelijke  bijwerkingen ervaren.  Als deze tactiek tot nieuwe behandel-mogelijkheden leidt, zal met verzekeraars en de industrie worden bekeken of en hoe de behandeling voortaan vergoed kan worden.

Relevantie voor de patiënt

Ondanks alle vooruitgang overlijdt nog altijd 38% van de patiënten binnen 5 jaar na diagnose. Er zijn dus nieuwe behandelingen nodig. Daarbij is het juist belangrijk om goed te kijken naar welke behandelingen er recent zijn ontwikkeld en hoe deze breder toepasbaar te maken zijn voor patiënten met andere vormen van kanker.

KWF steunt daarom dit belangrijke, nationale onderzoek met een omvangrijke subsidie van ruim 1,7 miljoen euro.