Belastende kijkoperatie bij longkanker overslaan

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Opsporen van longkankeruitzaaiingen is belangrijk omdat deze de behandelkeuze beïnvloeden. Hier is diagnostisch onderzoek voor nodig maar dat is tijdrovend en belastend. Kan de arts ook af met minder diagnostisch onderzoek?

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers weten of een kijkoperatie, die belastend is, achterwege gelaten kan worden bij longkankerpatiënten zonder dat de vooruitzichten hierdoor slechter worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat veel longkankerpatiënten uitzaaiingen hebben waardoor zij alleen voor bestraling en chemotherapie in aanmerking komen, terwijl een operatie de enige kans op genezing biedt.

De aanwezigheid van uitzaaiingen heeft dus grote consequenties voor de behandelkeuze en overlevingskansen. Daarom moet de arts uitzaaiingen met zekerheid kunnen uitsluiten. Volgens de richtlijn gaat dit proces als volgt:

1. De eerste stap is om een CT- en PET-scan uit te voeren;

2. Zijn er geen uitzaaiingen gevonden, dan is een kijkbuisonderzoek nodig om eventuele lymfeklieruitzaaiingen achter het borstbeen op te sporen;

3. Zijn er dan nog geen uitzaaiingen gevonden, dan wordt er een kijkoperatie uitgevoerd. Pas als ook op dat moment geen uitzaaiingen gevonden zijn, kan de patiënt geopereerd worden.

De onderzoekers van dit onderzoeksproject vragen zich af of stap 3 echt nodig is. Want om 1 patiënt te vinden bij wie de kanker toch is uitgezaaid en wie een onnodige operatie bespaard kan blijven, krijgen 9 patiënten voor niets een belastende kijkoperatie. Dit is vervelend, want een kijkoperatie brengt extra complicatierisico’s, kosten en vertraging met zich mee.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het weglaten van stap 3 (kijkoperatie) dezelfde of een betere uitkomst oplevert (qua afname van complicaties, kosten, vertraging). Als dat zo is dan wordt de richtlijn aangepast waardoor deze patiënten een onnodig en belastend onderzoek bespaard blijft en zij sneller geopereerd kunnen worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen meerdere ziekenhuizen uit verschillende landen meedoen. In totaal zijn 342 patiënten nodig. De helft van de patiënten met longkanker zonder uitzaaiingen (op basis van stap 1 en 2) krijgt stap 3 niet aangeboden en de andere helft wel. Loting bepaalt in welke groep een patiënt komt. De onderzoekers volgen het welzijn van alle patiënten tot 2 jaar na start van de behandeling.