Behandelkeuzehulp voor ouderen met borstkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoeksdatabase

Gepubliceerd op 13 februari 2019

De oudere borstkankerpatiënt heeft over het algemeen andere zorg of begeleiding nodig. Kan een behandelkeuzehulp helpen? 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een digitaal hulpmiddel ontwikkelen dat de kans op sterfte, bijwerkingen en goede kwaliteit van leven voorspelt bij oudere borstkankerpatiënten (65 jaar en ouder). Momenteel zijn dergelijke hulpmiddelen wel beschikbaar, maar die zijn niet toegespitst op de oudere borstkankerpatiënt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat oudere borstkankerpatiënten meestal andere zorg nodig hebben dan jongere patiënten. Daarbij neemt het aantal oudere patiënten toe door de vergrijzing. De zorg voor ouderen verschilt bijvoorbeeld omdat ouderen vaker ook andere (chronische) gezondheidsproblemen hebben. Hierdoor hebben ze bijvoorbeeld een groter risico op complicaties tijdens de behandeling.

Daar komt bij dat het voor artsen moeilijker is om de behandeling van oudere borstkankerpatiënten op maat te maken, omdat ze nog te weinig weten over deze patiënten. Dit kennishiaat zorgt voor grote regionale verschillen in de behandeling van oudere borstkankerpatiënten. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek moet blijken of het mogelijk is om een betrouwbaar digitaal hulpmiddel te ontwikkelen dat oudere borstkankerpatiënten en hun arts helpt om de juiste behandelkeuze te maken. Hierdoor kunnen de behandeluitkomsten (overleving, bijwerkingen en complicaties, kwaliteit van leven) verbeteren. Bovendien moet het tot meer regionale overeenstemming leiden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, zetten de onderzoekers een aantal stappen.

  1. De belangrijkste behandeluitkomsten (levensverlenging, kwaliteit van leven, etc.) volgens patiënten en artsen boven tafel krijgen.
  2. Ontwikkeling van het hulpmiddel. Hierin nemen de onderzoekers ook zinvolle voorspellers van de gekozen behandeluitkomsten mee. Deze voorspellers komen uit de wetenschappelijke literatuur en onderzoeksgegevens van hun eerdere studies.
  3. Testen of het hulpmiddel een betrouwbare voorspelling van de behandeluitkomst geeft. Hiervoor gebruiken de onderzoekers 2 externe databases met relevante onderzoeksgegevens.
  4. Testen hoe het hulpmiddel in praktijk werkt. Hiervoor vragen de onderzoekers 50 patiënten en hun arts naar hun gebruikerservaring.