Behandeling voor chronisch kanker-gerelateerde vermoeidheid afgestemd op de individuele patiënt. Gebaseerd op netwerk analyses en het patiënten perspectief.

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Vermoeidheid tijdens of na kanker is een groot probleem. Interventies zijn beschikbaar, maar het zou helpen als beter voorspeld kan worden welke interventie bij wie de meeste kans van slagen heeft. 

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een bestaande app aanpassen, zodat de impasse van chronische vermoeidheid ten gevolge van kanker verholpen kan worden door middel van een interventie op maat. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat een derde van de patiënten met kanker, soms zelfs nog jaren nadat de behandeling is afgerond, last heeft van aanhoudende vermoeidheid. Deze vermoeidheid kan de kansen op een normaal leven ernstig beperken. 

De afgelopen jaren zijn zeer uiteenlopende interventies ontwikkeld, gericht op één of meerdere relevante factoren. Dit zijn interventies zoals bewegingsprogramma’s, gedragstherapie, groepsbehandeling of online interventies. Deze lijken bij sommige patiënten te helpen, maar bij anderen weer niet. Kan vooraf ook voorspeld worden welke interventie de meeste kans van slagen heeft bij een patiënt? 

Vaak komen mensen door deze chronische vermoeidheid in een neerwaartse spiraal terecht. Hierin spelen allerlei factoren een rol. Toch lijken een paar factoren de ‘spil in het web’ te zijn. Aanpak van deze factoren zou de impasse mogelijk kunnen verhelpen. De onderzoekers van dit project willen hiervoor een bestaande app aanpassen, de Psymate. 

De app vraagt een aantal keer per dag, op willekeurige tijdstippen, een aantal vragen, over bijvoorbeeld slaapkwaliteit en gevoel van controle. Uit de antwoorden kunnen de centrale factoren (‘spil in het web’) per patiënt mogelijk geïdentificeerd worden. 
 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de aangepaste versie van de Psymate-app de cruciale factoren, die de chronische vermoeidheid in stand houden, kan identificeren zodat een interventie op maat aangeboden kan worden. Deze interventie zou effectiever moeten zijn dan een behandeling die voor iedereen hetzelfde is. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers allereerst de gegevens uit de app op groepsniveau analyseren. Welke factoren worden genoemd, op welke factoren grijpen bestaande interventies aan? 

Bovendien beschikken de onderzoekers over interviews met patiënten. Hiermee kunnen ze de app-gegevens verfijnen. 

Vervolgens zullen ze de app aanpassen en deze door middel van een pilotstudie testen, onder andere qua gebruiksvriendelijkheid.