AMAZONE: voorkomen van chronische pijn na borstkanker behandeling met internet-gebaseerde cognitieve gedragstherapie

Pink Ribbon
lopend

Onderzoekssamenvatting

In deze patiëntenstudie wordt onderzocht of online cognitieve gedragstherapie vóór de operatie kan bijdragen aan vermindering van het aantal patiënten met chronische pijn na de operatie. 

Het overleven van kanker kan gepaard gaan met een scala aan lichamelijke en psychische klachten.  Eén van de meest invaliderende klachten betreft chronische pijn in het geopereerde gebied. Chronische pijn heeft een sterk negatieve invloed op functioneren, stemming, slaap, en kwaliteit van leven. In Nederland komen er naar schatting jaarlijks 3600 vrouwen bij met pijn na behandeling van borstkanker.  
Eenmaal chronisch is pijn moeilijk te behandelen. Aan de behandelkant zijn pogingen gedaan om minder invasief te werk te gaan, bijvoorbeeld door sparende operaties en het optimaliseren van bestraling. Studies hebben aangetoond dat psychologische factoren het risico op chronische pijn na een operatie verhogen. Het meest overtuigende bewijs is gevonden voor de rol van angst en het hebben van sterk negatieve gedachten over pijn. Het aanpakken van deze psychologische risicofactoren is mogelijk de meest kansrijke manier om het risico op chronische pijn na borstkankeroperatie te verminderen. 

 
Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve behandeling voor patiënten met bestaande chronische pijn. De onderzoekers willen in dit project uitzoeken of CGT ook ingezet kan worden om het ontstaan van chronische pijn na de operatie te voorkomen.  
De studie wordt uitgevoerd in drie gespecialiseerd centra voor de behandeling van borstkanker. Patiënten worden tijdens de voorbereiding voor de borstkankeroperatie gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Voor de operatie worden vragenlijsten afgenomen die screenen op de aanwezigheid van pijn en angst (in het algemeen en specifiek voor de operatie of terugkeer van kanker). 
Patiënten die bovengemiddeld scoren op één van deze aspecten worden willekeurig toegewezen aan één van twee behandelingen: de i-CGT of een controlebehandeling. Beide behandelingen worden via internet aangeboden en bestaan ​​uit één sessie voorafgaand en vier sessies na de operatie. De effecten van de interventies op pijn, functioneren en kwaliteit van leven wordt gemeten met behulp van online vragenlijsten die worden afgenomen voor de operatie, en 2, 6 en 12 maanden na de operatie.  
 

Wat levert dit onderzoek op? 

Het onderzoek heeft tot doel de ontwikkeling van chronische pijn te voorkomen, lange termijnherstel te bevorderen en pijn-gerelateerde invaliditeit te vermijden. Dit project is uniek omdat het ingrijpt voordat chronische pijn ontstaat. Dit is naar verwachting effectiever dan chronische pijn behandelen wanneer deze zich al heeft ontwikkeld.