AMARA: Snelle en nauwkeurige risicostratificatie van longnodulen door middel van kunstmatige intelligentie

lopend
Beschikbaar voor gerichte giften

Onderzoekssamenvatting

In 2018 stierven meer dan 10.000 Nederlanders aan longkanker. De NELSON-studie onder 15.000 deelnemers die gedurende 10 jaar gevolgd zijn, heeft onlangs aangetoond dat CT screening leidt tot een kwart minder sterfte aan longkanker bij langdurig rokers. De oproep om longkankerscreening in Nederland in te voeren wordt intussen gehoord. Screening kent echter ook nadelen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Screening met CT is zeer sensitief voor longnodulen: abnormale stukjes weefsel waarvan niet direct duidelijk is wat er aan de hand is. De grote meerderheid is niet kwaadaardig, maar kunnen toch tot aanvullend onderzoek leiden. Dat is een praktisch obstakel bij de invoering van longkankerscreening: er zou een aanzienlijk aantal tal screeningsdeelnemers onnodig aanvullend onderzoek krijgen en onnodig stress hebben van de gedachte aan longkanker.

In een recente studie van het Radboudumc zijn de CT data en radiologie rapporten van het Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis tussen 2008 en 2017 geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat het aantal CT scans aan het toenemen is, het percentage CT scans waarin een longnodule wordt gevonden toeneemt, en dat het aantal vervolgonderzoeken dus ook aan het toenemen is.
Er is dus grote behoefte aan een betere inschatting van het kankerrisico van longnodulen. Dat is waar dit onderzoek aan kan bijdragen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Onderzocht wordt of het beleid bij longnodulen in screening en in de klinische praktijk kan verbeteren door middel van kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’, AI). 
De onderzoekers gaan een bestaand AI-algoritme valideren en verbeteren, dat het kankerrisico van longnodulen gevonden in screening zeer nauwkeurig kan inschatten. Vervolgens gaan ze met behulp van het uiteindelijke AI-model een gepersonaliseerd longnodulebeleid opstellen. Hiermee verwachten ze de effectiviteit van longkankerscreening en van klinisch longnodulebeleid te kunnen verhogen door 1) snellere herkenning van kwaadaardige longnodulen, en 2) minder onnodig vervolgonderzoek bij goedaardige longnodulen.

Wat levert dit onderzoek op?

De nieuwe protocollen voor nodulebeleid kunnen leiden tot een snellere herkenning van kwaadaardige longnodulen, en minder onnodige belasting voor personen zonder longkanker. Dit zal bijdragen aan de haalbaarheid van de implementatie van longkankerscreening in Nederland.