Alvleesklierkanker vroegtijdig opsporen in bloed

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting


Achtergrond

De diagnose alvleesklierkanker betekent in veel gevallen een doodsvonnis. Na de diagnose leven patiënten gemiddeld nog maar een jaar. De ziekte komt vaak pas aan licht als er geen genezende behandeling meer mogelijk is. Het is daarom van groot belang om nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee alvleesklierkanker in eerder stadium valt te traceren.

Aan het VUmc is de afgelopen jaren hard gewerkt aan zo’n techniek, namelijk het aantonen van kanker in bloed. Dat blijkt voor verschillende vormen van kanker mogelijk, waaronder alvleesklierkanker.  

Doel

De onderzoekers willen deze techniek verder doorontwikkelen, tot een volwaardige test. Daarvoor is o.a. nodig dat de techniek écht goed het onderscheid maakt tussen gezonde en zieke mensen, maar bijvoorbeeld ook tussen goedaardige en kwaadaardige aandoeningen. 

Plan van aanpak 

Om dat te realiseren wordt in deze studie bij een grote groep patiënten met afwijkingen in de alvleesklier (zowel goed- als kwaadaardig) bloed afgenomen. Dit materiaal wordt grondig geanalyseerd, en gekoppeld aan de medische informatie van de patiënt. Dat moet ertoe leiden dat de onderzoekers aan het eind van het project weten welke factoren in het bloed gerelateerd zijn aan welk ziekteverloop. 

Relevantie voor de patiënt 

Het ontwikkelen van een bloedtest die in een vroeg stadium de diagnose met zekerheid kan stellen, geeft mogelijkheden voor de toekomst om de overleving van alvleesklierkanker te verbeteren.