Alvleesklierkanker beter in beeld

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 30 april 2019

​Alvleesklierkanker is ontzettend moeilijk te behandelen. Dat komt mede omdat er verschillende soorten zijn en vooraf niet altijd goed duidelijk wordt om wat voor type het gaat. In dit project worden moderne technieken ingezet om de tumor beter te leren kennen.

Doel van dit onderzoek

Een beeldvormende methode ontwikkelen waarmee het beter mogelijk wordt om voorafgaand aan de behandeling te voorspellen of chemotherapie een optie is bij alvleesklierkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

De vooruitzichten bij alvleesklierkanker zijn slecht. De ziekte komt vaak pas laat aan het licht en kan bij 80-85% van de patiënten niet meer genezend worden behandeld.

Met chemotherapie of immunotherapie kan de ziekte wel onder controle worden gehouden, maar ook deze behandeling is voor lang niet iedereen succesvol. Dat komt mede doordat het bij de diagnose erg lastig is om een goed onderscheid te maken in het type alvleeskliertumor. Er zijn er verschillende, en niet elk type tumor vraagt om dezelfde behandeling. Een voorbeeld daarvan is het vasculair subtype alvleeskliertumor, dat in zo’n 35% van de patiënten voorkomt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers gaan moderne radiologische technieken gebruiken om meer kenmerken van de tumor in beeld te krijgen, zoals de textuur en doorbloeding. Hiervan is bekend dat dit van invloed is op de werking van chemotherapie.

Het afbeelden van de doorbloeding kan met een speciale CT-scan, de CT perfusie. Deze beelden kunnen met wiskunde analyses objectief geduid worden. Vervolgens worden ze gekoppeld aan klinische uitkomsten van de bijbehorende patiënt (gegevens over de behandeling en overleving). Dat draagt bij aan de ontwikkeling van een methode waarmee in de toekomst patiënten met dit type alvleesklierkanker vooraf geselecteerd kunnen worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van behandeling op maat voor alvleesklierpatiënten. Door tumoreigenschappen uitgebreid in kaart te brengen, krijgen onderzoekers steeds meer kennis over de verschillende subtypen van kanker. Deze kennis is noodzakelijk om een behandeling te kunnen geven die het beste aansluit op het type kanker.