Optimale protontherapie

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Optimale protontherapie
Onderzoekers in beeld: dit onderzoek is mogelijk dankzij donaties

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 februari 2019

Met behulp van protontherapie kan de tumor gerichter bestreden worden dan met reguliere bestraling. Toch kan dit nog beter, maar daarvoor moeten we eerst weten welke factoren de precisie van protontherapie beïnvloeden.

Doel van het project

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken hoe de bestralingsarts de beste afweging kan maken tussen adequate kankerbehandeling (protontherapie) en sparen van het gezonde weefsel.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat een verbetering van protontherapie tot effectievere tumorbestrijding kan leiden met vermindering van bijwerkingen.

Maar eerst even iets meer over protontherapie. Volgens de natuurkunde is bestraling met protonen beter dan de huidige bestraling met fotonen. Fotonen zijn pakketjes energie die dwars door het lichaam reizen. Die energie komt dus terecht in de tumor, maar ook het weefsel vóór en achter de tumor. Protonen zijn deeltjes die het grootste deel van hun dosis precies in de tumor afgeven. Daarom kun je met protontherapie een hogere stralingsdosis geven, zonder het gezonde weefsel meer te beschadigen. 

Voorafgaand aan de protontherapie maakt de bestralingsarts een bestralingsplan zodat de protonen precies op de juiste plek uitkomen. Echter, een klein houdingsverschil in vergelijking met het voorafgaande plan kan ervoor zorgen dat de stralingspiek niet precies op de juiste plek terechtkomt. Hierdoor krijgen bepaalde weefsels meer of juist minder bestraling dan nodig is. Door middel van een goede rekenmethode kunnen deze ‘onzekerheden’ teniet gedaan worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of aanpassing van de richtlijnen mogelijk is zodat we protonentherapie effectiever kunnen toepassen. Hierdoor zullen patiënten minder bijwerkingen van de protontherapie ervaren zonder dat het effect verloren gaat.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers hun nieuwe methode toepassen om het bestralingsplan snel en nauwkeurig te analyseren. Deze methode heet: Polynomial Chaos Expansion (PCE). Met behulp van bestaande databases waarin onderzoeksgegevens over protontherapie zijn vastgelegd zal het onderzoeksteam deze methode verfijnen. Hierdoor kan protontherapie nog preciezer gegeven worden.  

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 11711 / 2018-01
Titel project: Protonentherapie gerichter ingezet door optimaal om te gaan met behandelonzekerheden (PAREL)
Projectleider: prof. Mischa Hoogeman
Instituut: Erasmus MC
Startdatum: 1 januari 2019
Duur project: 4 jaar
Financiering KWF: € 570.524,50

Steun onderzoek

Met jouw hulp kunnen we zorgen voor doorbraken. Je steunt ons met elk bedrag – groot, of klein.
Doneer