Hoe ontaardt beenmergziekte in bloedkanker?

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Hoe ontaardt beenmergziekte in bloedkanker?
Onderzoekers in beeld

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Patiënten met een beenmergziekte, myelodysplastisch syndroom, hebben een verhoogd risico op het krijgen van leukemie. Maar hoe zit dat precies? 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek wil de onderzoeker bestuderen hoe het komt dat bloedcellen met een bepaalde DNA-fout de gezonde bloedcellen kunnen verdringen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat het nog altijd onduidelijk is hoe bloedaanmakende cellen kwaadaardig kunnen ontsporen waardoor leukemie (bloedkanker) ontstaat.

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een beenmergziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord. Afwijkende bloedcellen kunnen allerlei klachten geven, zoals bloedarmoede en een toename van infecties. Bovendien lopen deze patiënten een verhoogd risico op leukemie.

De onderzoeker van dit project is vooral geïnteresseerd in een bepaald type MDS dat wordt veroorzaakt door een DNA-fout. Hierbij ontbreekt een deel van chromosoom 5 in een van de twee chromosomen.

De bloedcellen met zo’n chromosoomfout vermenigvuldigen zich ten koste van gewone bloedcellen. Hierdoor komen de gezonde bloedcellen in verdrukking en ontstaan de klachten die kenmerkend zijn voor MDS. Bovendien kunnen bloedcellen met deze fout makkelijk overgaan in een kwaadaardige cel waardoor leukemie kan ontstaan. Maar waarom kunnen de bloedcellen met deze DNA-fout de gezonde bloedcellen verdringen?

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe het komt dat bloedcellen met deze specifieke DNA-fout kwaadaardig kunnen ontaarden en hoe ze gezonde bloedcellen kunnen verdringen. Deze kennis kan als basis dienen voor het ontwikkelen van gerichte medicijnen die MDS-cellen kunnen uitschakelen zonder de werking van gezonde bloedcellen te hinderen. Hiermee kan het risico op leukemie worden verlaagd.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker in het laboratorium met speciale muizen de onderzoeksvragen proberen te beantwoorden. Hiermee kan de onderzoeker bestuderen hoe de DNA-fout een voordeel oplevert voor de afwijkende cellen, hoe dit voordeel tot MDS leidt en hoe medicijnen specifiek op deze DNA-fout kunnen aangrijpen.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode 11031 - 2017/1
Titel project Ontrafeling van de mechanismen van maligne transformatie in del (5q) myelodysplastisch syndroom om de ziekte-initiërende hematopoietische stamcellen selectief te elimineren
Projectleider(s) dr. Rebekka Schneider-Kramann
Instituut Erasmus MC
Startdatum 1 mei 2018
Looptijd 4 jaar
Tumorsoort Bloedkanker
Financiering KWF € 506.273,-

Steun onderzoek

Met jouw hulp kunnen we zorgen voor doorbraken. Je steunt ons met elk bedrag – groot, of klein.
Doneer nu