Executeur Peter de Die aan het woord

Executeur Peter de Die

“Elke nalatenschap is anders en daarom is het maatwerk” 

Peter de Die is al meer dan 25 jaar executeur, onder andere voor KWF. Maar wat doet een executeur precies? Peter de Die legt het uit. 

“Een executeur voert de uiterste wil uit van een overledene. Hij of zij wikkelt dus de hele nalatenschap zorgvuldig af, zoals ontruiming en eventueel verkoop van een woning. Het is onder meer de taak van de executeur om zo snel mogelijk een boedelbeschrijving op te stellen en dan stap voor stap, op basis van het testament én in goed overleg met de erfgename(n), te zorgen dat de uitvoering daarvan plaatsvindt.”

Stappen die worden gezet

Een veelgestelde vraag is: wat er gebeurt nadat iemand overlijdt? “Als KWF erfgenaam is, krijgt zij een melding van het overlijden. Als KWF in het testament benoemd is tot erfgename en of soms ook als executeur, dan treed ik regelmatig op als in de plaats gestelde executeur of als gevolmachtigde namens KWF.
Na de uitvaart ontvang ik een akte van overlijden. Op basis van dit document zoekt de notaris in het Centraal Testamentenregister het laatste testament van de overledene op en gaat uiteindelijk over tot afgifte van een verklaring van erfrecht en/of verklaring van executele. Na afgifte van de notariële verklaring heb ik een officiële titel om vanuit daar verder te werken. Om de verplichte boedelbeschrijving op te kunnen stellen ga ik (met minimaal 2 personen) naar de woning van de overledene om daar onder meer de benodigde administratie van de overledene op te halen en de aanwezige (inboedel)goederen in kaart te brengen en eventuele contanten en sieraden veilig te stellen. Daarbij kunnen we bijzondere roerende zaken aantreffen, zoals voorwerpen van kunst, een oldtimer of een specifieke verzameling. We gaan uiterst zorgvuldig om met iedere nalatenschap en schakelen waar nodig experts in. Bijvoorbeeld een taxateur voor roerende zaken of een lokale makelaar als er sprake is van een eigen woning.”

We gaan uiterst zorgvuldig om met iedere nalatenschap en schakelen waar nodig experts in.

Wensen vastleggen

“Hoe meer is vastgelegd, hoe nauwkeuriger de executeur de wensen van de overledene kan uitvoeren. Geef daarom het juiste 'gereedschap'. Dat doe je door, naast het opstellen van een testament en eventueel een codicil achter te laten met onder meer uitvaartwensen. We kunnen veel verzorgen, als we maar weten wat de wensen zijn.”

Maatwerk en vertrouwen

De executeursbenoeming moet worden vastgelegd in het testament. Op de vraag of Peter de Die advies heeft voor het aanstellen van een executeur, antwoordt hij met één woord: “Vertrouwen. Elke nalatenschap is maatwerk. Daarnaast moet je vertrouwen hebben in de executeur, dat hij of zij er uitvoering aan zal geven dat er op een juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de uiterste wil."