Privacy statement Nederland geeft licht

De KWF-webshop wordt beheerd door externe partner Keiretsu Charity Concepts B.V.. Als je iets bestelt, worden jouw persoonsgegevens verzameld door KWF Kankerbestrijding en aan Keiretsu Charity Concepts B.V. verstrekt, zodat zij jouw bestelling kunnen afhandelen. Je gaat met betrekking tot de bestelling een overeenkomst aan met Keiretsu Charity Concepts B.V.

Keiretsu Charity Concepts B.V., gevestigd aan Delftweg 104b, 3043 NA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Keiretsu Charity Concept B.V. is een gecontracteerde partner van KWF Kankerbestrijding. Mevrouw Esther Scherff, werkende bij Keiretsu Charity Concepts B.V., is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die KWF Kankerbestrijding verzamelt en die door Keiretsu Charity Concepts B.V worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam contactpersoon 
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

Persoonsgegevens die Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt

KWF Kankerbestrijding verzamelt jouw persoonlijke gegevens en verstrekt deze vervolgens aan Keiretsu Charity Concepts B.V. 
Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die KWF Kankerbestrijding verzameld en die door Keiretsu Charity Concepts B.V worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam contactpersoon 
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Keiretsu Charity Concepts B.V.  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling op factuur
 • Verzenden van de KWF Kankerbestrijding-nieuwsbrief indien je je hiervoor hebt aangemeld.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

KWF Kankerbestrijding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je informatie te verzamelen en delen met Keiretsu Charity Concepts B.V. voor het afhandelen van jouw bestelling.
 • om je per post, email of telefoon te kunnen informeren over nieuwe campagnes van KWF Kankerbestrijding en je bijvoorbeeld te kunnen vragen om een donatie te doen of te collecteren
 • om bij te houden of je recht van verzet hebt aangetekend tegen het informeren per post, telefoon of e-mail
 • om een relatie met jou te kunnen opbouwen om je doelgericht te kunnen voorzien van informatie (relatiebeheer)
 • om je te kunnen benaderen voor marktonderzoeken, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op jouw behoeftes
 • om berichtgeving aan te passen op jouw voorkeuren en gedrag en je de beste persoonlijke ervaring te bieden
 • Daarnaast zal KWF Kankerbestrijding jou de KWF Kankerbestrijding nieuwsbrief sturen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je op elk moment intrekken bij KWF door te mailen naar [email protected] of je af te melden via een ontvangen nieuwsbrief.

Lees in het privacy statement van KWF meer over hoe KWF omgaat met jouw persoonsgegevens. Keiretsu Charity Concepts is niet verantwoordelijk voor hetgeen KWF met deze persoonsgegevens doet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keiretsu Charity Concepts B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar na het opzeggen van jouw account cq opzegging inschrijving voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keiretsu Charity Concepts B.V. en Stichting KWF Kankerbestrijding verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keiretsu Charity Concepts en KWF Kankerbestrijding zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De KWF webshop gebruikt functionele, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Keiretsu Charity Concepts B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Social media tools

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keiretsu Charity Concepts B.V. en KWF Kankerbestrijding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief of elk ander gebruik van uw persoonsgegevens van KWF kun je mailen naar [email protected]. Lees in het privacy statement van KWF meer over hoe KWF omgaat met jouw persoonsgegevens. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Keiretsu Charity Concepts B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keiretsu Charity Concepts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Keiretsu Charity Concepts B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Heb je vragen dan kun je ten aller tijden contact opnemen met Keiretsu Charity Concepts B.V. via: [email protected].