Nieuwe impuls aan een oud geneesmiddel

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 7 mei 2019

Ondanks intensieve behandeling is de overlevingskans van patiënten met acute myeloïde leukemie niet goed. Een oud kankermedicijn biedt mogelijkheden, maar moet opnieuw geproduceerd en getest worden voordat artsen het aan patiënten kunnen geven.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een oud kankermedicijn (aclarubicine) opnieuw produceren en testen om de behandeling van bloedkanker te verbeteren.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de huidige chemotherapie bij acute myeloïde leukemie heel vervelende gevolgen kan hebben. De huidige middelen beschadigen het DNA van kankercellen (waardoor ze afsterven), maar óók van gezonde cellen. Die schade zorgt zowel op de korte als lange termijn voor veel bijwerkingen, waaronder hartschade en een verhoogd risico op een nieuwe vorm van kanker.

Door deze bijwerkingen zijn artsen voorzichtig met de dosering en kunnen veel patiënten de intensieve kuren niet afmaken. Daardoor wordt de kanker dus niet optimaal behandeld. De 2-jaarsoverleving (mede afhankelijk van de leeftijd en leukemiespecifieke factoren) is dan ook niet hoog, zo’n 40-50%. In dit percentage is de afgelopen 20 jaar weinig veranderd.

Er bestaat een medicijn dat mogelijkheden biedt, maar momenteel niet gebruikt wordt: aclarubicine. Dit medicijn werkt net een beetje anders, veroorzaakt geen DNA-schade, en kent dus ook minder bijwerkingen.

Aclarubicine werd aan het eind van de 20e eeuw ontwikkeld, maar legde het om financiële redenen af tegen de andere middelen. Daarbij speelt ook de bereidingswijze een rol: aclarubicine wordt via fermentatie gemaakt, wat een bewerkelijk proces is en waar geen patent op zit. Daarom is het product sinds midden jaren ’90 niet meer op de Westerse markt verkrijgbaar. In China is het nog wel op de markt

De onderzoekers van het LUMC  gaan het medicijn daarom zelf produceren en testen bij patiënten zodat het, bij goede resultaten, weer ruimer beschikbaar komt.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of aclarubicine de overlevingskans van patiënten met acute myeloïde leukemie verbetert en veilig is. In eerste instantie is de nieuwe behandeloptie bedoeld voor patiënten bij wie de kanker niet op de standaardbehandeling reageert. In een latere fase zou het middel ook beschikbaar kunnen komen voor de eerste behandeling direct na het stellen van de diagnose. 

Als deze studie goede resultaten oplevert, ligt de weg open om het middel breder toepasbaar te maken: zowel voor AML, als voor andere vormen van kanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers het medicijn testen in combinatie met andere chemotherapieën. Hiervoor zijn 50 patiënten nodig bij wie de kanker niet op de standaardbehandeling gereageerd heeft.

De patiënten worden intensief gevolgd en verschillende ziektegegevens worden verzameld, zoals hartschade, sterfte en kwaliteit van leven. Bovendien zullen de onderzoekers ook genetisch onderzoek doen.