Magnetische naald voor individuele kankercel isolatie

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

Achtergrond en probleemstelling

Uitzaaiingen ontstaan doordat tumorcellen losraken van de tumor en via het bloed in andere organen terecht komen. Door deze cellen te vangen uit het bloed kan er door onderzoekers meer geleerd worden over de veranderingen die in de tumor plaats vinden. Op deze manier is het mogelijk onderzoek te doen naar hoe bijvoorbeeld kankercellen veranderen tijdens een behandeling. Om deze cellen te vangen worden er ijzerdeeltjes gebruikt die specifiek aan tumorcellen blijven plakken, waarna een magneet word gebruikt om ze te scheiden van de overige cellen. Helaas zijn er in de praktijk ook altijd een aantal gezonde cellen waar de ijzerdeeltjes aan blijven plakken, waardoor er een mengsel van gezonde en tumorcellen verkregen wordt. Het liefst halen onderzoekers hier 1 voor 1 tumorcellen uit, om zo ook de verschillen tussen de tumorcellen te kunnen onderzoeken.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Om uit deze oplossing met cellen een enkele tumorcel te halen is er op de Universiteit Twente een opstelling gemaakt waarbij met een heel klein magnetisch naaldje steeds een enkele cel uit de oplossing gepakt kan worden. Op deze manier kunnen de tumorcellen 1 voor 1 gescheiden en onderzocht worden. Helaas gaat dit heel handmatig en duurt dit lang. Om deze apparatuur te verbeteren en bruikbaar te maken voor onderzoekers zal in dit project het apparaat verder ontwikkeld worden om te zorgen dat de onderzoekers deze kunnen toepassen bij hun onderzoek. Daarnaast zal er gezocht worden naar bedrijven die deze apparatuur willen verder ontwikkelen en verkopen om zo ook andere onderzoekers de mogelijkheid te geven deze techniek te gebruiken. 

Relevantie

Om goede behandelingen te kunnen geven is eerst veel kennis over het verloop van kanker nodig. De in dit project ontwikkelde apparatuur helpt onderzoekers om hier meer over te leren en draagt zo hopelijk bij aan het verbeteren van de toekomstige behandeling van kanker

Onderzoeksvragen

In dit project zal de het huidige apparaat verbeterd worden om er voor te zorgen dat meerdere onderzoekers met deze technologie op een goede manier enkele tumorcellen kunnen krijgen en zo beter onderzoek kunnen doen naar de verschillen tussen tumorcellen maar ook de veranderingen in tumorcellen tijdens behandeling. 

Onderzoeksopzet

Tijdens dit project zullen ervaren technici van de Universiteit Twente met hulp van wetenschappers de door onderzoekers opgezette techniek uitwerken tot een bruikbaar apparaat dat voldoende snel enkele cellen kan oppakken. 

Verwachte uitkomsten

Aan het einde van het project zal er naar verwachting een apparaat zijn dat gebruikt kan worden om enkele tumorcellen te isoleren. Ook zullen er commerciële partijen benaderd zijn om de technologie verder te ontwikkelen.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

Voor onderzoeken waarbij de Universiteit Twente betrokken is zal implementatie zoveel mogelijk direct gebeuren met het gemaakte apparaat. Voor verdere implementatie zullen er meer apparaten gebouwd moeten worden, waarvoor financiering beschikbaar zal moeten zijn. Het is de verwachting dat voor deze stap ook een commerciële partij betrokken moet worden.