Immuun cel modulatie door mesenchymale stamcellen in osteosarcoma (agressieve botkanker) biedt nieuwe kansen voor therapie

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Osteosarcoom is een zeer agressieve, nauwelijks te behandelen vorm van botkanker. De ziekte treft veelal jonge mensen die nog volop in de groei zijn. Reden daarvoor is dat het botweefsel in die levensfase erg dynamisch is, er vindt continu botaanmaak en -afbraak plaats. En in dat proces kan er wel eens iets misgaan waardoor cellen kwaadaardig worden en gaan woekeren.
Nu is een tumor over het algemeen geen geïsoleerd bolletje met kankercellen, maar een dynamisch stuk weefsel dat volop communiceert met zijn omgeving. Zo is het ook bij botkanker, waar de tumorcellen allerlei signalen uitwisselen met de ‘gezonde’ cellen, zoals mesenchymale cellen. Dit zijn cellen die normaalgesproken een rol spelen bij afweer en wondvorming, maar die door botkankercellen zó worden gemanipuleerd, dat ze de botkankercellen beschermen.

Doel van het project

De onderzoekers gaan in dit project methoden onderzoeken om de communicatie tussen botkankercellen en hun omgeving te verstoren. Daarin kijken ze met name naar ‘vesicles’: minuscule blaasjes die door tumorcellen worden afgescheiden, met daarin verpakt hun ‘boodschap’ voor de omgeving. Door de uitscheiding van deze vesicles onmogelijk te maken, hopen ze de ontwikkeling van de bottumor te kunnen remmen. 

Relevantie voor de patiënt

De behandeling voor botkanker bestaat momenteel uit operaties en zware chemotherapie, waarbij het risico groot is dat de tumor ongevoelig wordt voor de chemo. Daarom zijn er nieuwe strategieën nodig om de tumor specifiek aan te pakken. In dit laboratoriumonderzoek wordt voor zo’n veelbelovende methode onderzocht of het werkt en of er een toepassing voor patiënten in vervolgonderzoek mogelijk is.