Herbestraling van recidief gliomen: welk schema is het beste voor de patient.

Alpe d'HuZes
lopend

Onderzoekssamenvatting

Wanneer een agressieve hersentumor terugkeert, is herbestraling een vaak gebruikte behandeling. Wat nog niet goed is onderzocht, is welk behandelschema daarbij het meest effectief en veilig is. Doel van het onderzoek is om te achterhalen welk behandelschema de beste resultaten levert van herbestraling bij (teruggekeerde) hersentumoren. Wanneer een agressieve hersentumor terugkeert, is herbestraling een vaak gebruikte behandeling. 

Elk jaar worden ruim 1200 patiënten geconfronteerd met de diagnose glioblastoom: een agressieve hersentumor die na de eerste behandeling (chemo + bestraling) vaak terugkeert en niet genezend te behandelen valt. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Wanneer de tumor terugkeert zijn er een aantal behandelingen mogelijk, waarbij herbestraling de veiligste optie is. Het behandelschema voor de herbestraling varieert per ziekenhuis. Dat komt omdat er nog geen grote patiëntenstudies zijn gedaan naar wat het beste behandelschema is. Daar gaat dit onderzoek verandering in brengen.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

In dit project worden twee behandelschema’s met elkaar vergeleken. De ene groep patiënten krijgt een schema met vier keer een hoge dosis, de andere groep een schema met tien keer een lagere dosis. Het idee achter het eerste schema is dat de behandelingstijd en de belasting voor de patiënt aanzienlijk minder is. Ook is het goed mogelijk dat de hogere dosis een sterker antikanker-effect laat zien. Aan de studie doen 130 patiënten mee, verspreid over 13 centra.  
 
Daarnaast doen de onderzoekers een historische analyse over patiënten die zijn bestraald vanaf 2007, om extra informatie te verzamelen over herbestraling.  

Wat levert dit onderzoek op? 

De resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot een nieuwe, landelijke richtlijn. Daardoor zijn patiënten overal verzekerd van dezelfde zorg, volgens het beste behandelschema.