Effect kankerbehandeling minder door DNA-herstelsysteem

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 27 februari 2019

DNA-schade kan kanker veroorzaken en daarom beschikt het lichaam over complexe DNA-herstelsystemen. Maar hoe komt het dat soms het ene en dan weer het andere systeem in werking treedt? Deze keuze kan grote invloed hebben op de werking van sommige kankerbehandelingen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe DNA-herstelsystemen worden aangestuurd. Dit is vooral belangrijk om kankerbehandelingen die gericht DNA-schade aanbrengen te verbeteren.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat het lichaam over complexe herstelsystemen beschikt om DNA-schade op te sporen en te repareren, maar eigenlijk weten we niet goed hoe die systemen werken en waarom soms het ene en dan weer het andere systeem geactiveerd wordt door DNA-schade. Toch hebben deze DNA-herstelsystemen invloed op de werking van kankerbehandelingen die gericht DNA-schade aanbrengen, zoals bestraling en chemotherapie. Daarom is meer kennis over deze systemen nodig. 

Het is bekend dat DNA-schade kanker kan veroorzaken. Deze schade activeert vervolgens een DNA-herstelsysteem. Wetenschappers vermoeden dat het deels afbreken van één DNA-strenguiteinde van grote invloed is op de keuze voor een herstelsysteem. Er is al een gen geïdentificeerd dat de selectie aanstuurt.

Welk herstelsysteem geactiveerd wordt kan grote consequenties hebben op het effect van de behandeling. Zo is gebleken dat het remmen van een belangrijk selectiegen leidde  tot de activatie van een ander herstelsysteem waardoor therapie-ongevoeligheid van borstkanker voor een bepaalde behandeling optrad.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke genen en eiwitten betrokken zijn bij de aansturing van DNA-herstelsystemen. Met deze kennis kunnen kankerbehandelingen die gericht DNA-schade aanbrengen verbeterd worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium de genen en eiwitten bestuderen die betrokken zijn bij de aansturing van de DNA-herstelsystemen. Vervolgens gaan ze via het remmen en stimuleren van die genen en eiwitten kijken welk effect dit heeft op de DNA-herstelsystemen en de effectiviteit van behandelingen.