DNA methylerings-ziektemerkers als voorspellers voor het risico op anuskanker bij hiv-positieve mannen

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Anuskanker komt niet veel voor, maar wel vaker binnen een risicogroep. Daarom bestaat voor deze groep een screeningsprogramma. Toch lijkt dit beter te kunnen. Met dit onderzoek willen de onderzoekers een nieuwe test onderzoeken waarmee ze anuskanker vroegtijdig en mogelijk betrouwbaarder kunnen opsporen dan met de reguliere technieken. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat er een screeningsprogramma voor risicogroepen bestaat om anuskanker op te sporen. Alleen zijn hier onderzoeken voor nodig die belastend kunnen zijn en waarvan de uitslag niet altijd eenduidig is. Betere screeningsmethoden zijn daarom nodig. Mogelijk kunnen DNA-veranderingen die bij anuskanker een rol spelen helpen. 

Anuskanker komt niet veel voor, maar het aantal stijgt wel. Vooral binnen de risicogroep: hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen. Omdat, net als bij baarmoederhalskanker, het humaan papillomavirus (HPV) een rol lijkt te spelen bij het ontstaan van anuskanker kan ook bij deze vorm van kanker een ‘uitstrijkje’ gemaakt worden. Maar de uitslag is niet altijd betrouwbaar. Dan is soms een stukje weefselmonster (stuk anus met afwijkende cellen) nodig. Dat is een heel belastend onderzoek. Er is ook een test die gebruik maakt van DNA-veranderingen. Hiermee kan het risico op anuskanker mogelijk beter en makkelijker ingeschat worden. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de nieuwe test betrouwbaarder en minder belastend is dan de huidige onderzoeksmethode die in het screeningsprogramma bij anuskanker gebruikt wordt.  

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers eerst de belangrijkste DNA-veranderingen identificeren zodat de test verbeterd kan worden. Daarna zullen ze deze testen op weefsel dat afkomstig is van mensen met anuskanker en weefsel van mensen die aan het screeningsprogramma meedoen.