De ontwikkeling en eerste evaluatie van een mHealth ondersteunde zelfcompassie interventie voor nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten: Een participatief design

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Kanker heeft een grote impact en kan allerlei heftige emoties en psychische klachten veroorzaken. Een laagdrempelige hulp hiervoor is daarom nodig. Mogelijk biedt zelfcompassie een oplossing.  

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een app ontwikkelen waarin zelfcompassie-interventies zijn verwerkt om aan kankerpatiënten psychische ondersteuning te bieden.  

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker een enorme impact heeft en laagdrempelige hulp bij psychische klachten nodig is.  

De onderzoekers denken dat zelfcompassie hierbij kan helpen. Zelfcompassie verwijst naar een positieve, warme en vriendelijke houding tegenover jezelf in tijden van tegenslag. Momenteel is weinig bekend over de meerwaarde van zelfcompassie-interventies bij patiënten met kanker. Toch laten kleine studies wel veelbelovende resultaten zien. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een app om zelfcompassie te ontwikkelen en stimuleren gemaakt kan worden, in samenspraak met alle belanghebbenden (patiënten, verpleegkundigen, etc.). Dit zal het algemeen welbevinden en de kwaliteit van leven verbeteren.  

Door alle partijen te betrekken wordt de app onderdeel van het standaard zorgaanbod en niet een op zichzelf staande app. Dit vergroot de toegankelijkheid. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen zetten. Allereerst zal een ontwerpfase plaatsvinden waarin de app ontwikkeld wordt in samenspraak met alle belanghebbenden. 
Vervolgens zal een testfase plaatsvinden waarin de app getest wordt tijdens trainingen en focusgroepen. Eventuele verbeteringen die hieruit voortkomen zullen doorgevoerd worden. 
Tot slot zal de app onderzocht worden in een groep van kankerpatiënten waarbij factoren als psychisch welbevinden en kwaliteit van leven worden meegenomen. Bovendien zullen de gebruikerservaringen geëvalueerd worden.