Breek het verzet van therapie resistente leukemie

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Acute lymfatische leukemie (ALL) is een agressieve vorm van bloedkanker. Fouten in het DNA van witte bloedcellen zijn de oorzaak van leukemie. Sommige fouten in deze cellen zorgen ervoor dat leukemie moeilijk te behandelen is. Zo zorgen fouten in het IKZF1-gen ervoor dat de ziekte vaker terugkomt. De kans op genezing voor deze patiënten, zowel kinderen als volwassenen, is daardoor een stuk lager. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze patiënten minder goed reageren op medicijnen met glucocorticoïden, zoals prednison. Deze medicijnen spelen een belangrijke rol in de behandeling van ALL.

Doel van het project

Op de eerste plaats willen de onderzoekers met dit project begrijpen hoe fouten in het IKZF1-gen er voor zorgen dat deze patiënten resistent zijn voor glucocorticoïd medicijnen. Met deze kennis willen ze vervolgens (bestaande) medicijnen vinden die de gevoeligheid van dit type leukemie voor glucocorticoïden kunnen verhogen.
Plan van aanpak
De onderzoekers gaan de reactie op glucocorticoïden van leukemiecellen zonder en mét een fout in het IKZF1 gen vergelijken. Daardoor kunnen ze er achter komen hoe deze afwijking zorgt voor de ongevoeligheid voor deze medicijnen. 

Door vervolgens alle genen in het DNA van tumorcellen één voor één uit te schakelen kunnen ze bepalen welke genen onmisbaar zijn voor de leukemiecel om de behandeling te overleven. Daarna selecteren ze uit de reeds bestaande en toegepaste medicijnen diegenen die aangrijpen op de werking van deze genen. 

Tot slot kijken de onderzoekers of deze combinatie van medicijnen er dan inderdaad voor zorgt dat de tumoren van deze patiënten niet meer resistent zijn.

Relevantie voor de patiënt

Veel patiënten met ALL hebben een fout in het IKZF1 gen. Bij kinderen komt deze afwijking voor bij ongeveer 15% van de patiënten. Bij volwassen is dit zelfs 40%. Door deze grote patiëntengroep te behandelen met een combotherapie is de kans op een succesvolle behandeling groter. En daarmee de kans op genezing.