Behandeling van uitgezaaid melanoom met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) middels academische geneesmiddel productie en registratie

Gerichte Gift
lopend

Onderzoekssamenvatting

Melanoom is een agressieve vorm van huidkanker die in Europa steeds vaker voorkomt. Dankzij nieuwe medicijnen zoals checkpointremmers hebben patiënten gelukkig steeds betere vooruitzichten. Vooral bij uitgezaaid melanoom is de 5-jaarsoverleving spectaculair gestegen, van minder dan 15% begin deze eeuw tot 50% nu. Helaas is nog steeds niet iedereen te redden. In het Antoni van Leeuwenhoek is daarom een nieuwe behandeling ontwikkeld: TIL-therapie. 

Doel van het onderzoek

Europese registratie van TIL-therapie voor patiënten met uitgezaaid melanoom bij wie eerdere behandelingen niet werkten.

Wat is TIL-therapie?

TIL-therapie is een vorm van celtherapie. Dat is een behandeling met levende lichaamscellen, meestal van het afweersysteem. TIL-therapie maakt gebruik van tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL). Dat zijn afweercellen die in en rond de tumor hun uiterste best doen om kankercellen uit te schakelen. Helaas zijn ze vaak met te weinig en te snel uitgeput om de tumor te kunnen verslaan.

Bij TIL-therapie worden tumor-infiltrerende lymfocyten uit de tumor gehaald en in het laboratorium opgekweekt tot een supersterk leger van miljarden cellen. De patiënt krijgt deze cellen vervolgens per infuus weer toegediend.

Meer informatie:

Veelbelovende resultaten

De resultaten van TIL-therapie zijn veelbelovend. Uit onderzoek blijkt dat uitzaaiingen bij de helft van alle patiënten krimpen of zelfs volledig verdwijnen.

In de media verschenen diverse berichten over dit succes:

In dit project zet men de belangrijke stap richting Europese registratie van TIL-therapie, zodat veel meer patiënten de behandeling kunnen krijgen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De European Medicines Agency (EMA) beoordeelt of nieuwe geneesmiddelen veilig en effectief genoeg zijn voor registratie. In dat geval krijgt de aanvrager een handelsvergunning. Deze is vereist om de behandeling op grote schaal toe te mogen passen.

Met financiering van KWF kan het team van John Haanen het registratiedossier opbouwen en indienen. Om inzicht te krijgen in de eisen waaraan het dossier moet voldoen, vinden adviesgesprekken plaats met de EMA. Ook worden juridische kaders vastgesteld om de behandeling uit te kunnen rollen in Nederland en andere Europese landen. 

Wat maakt dit onderzoek uniek?

Het is uniek dat een onderzoeksinstituut een traject voor Europese registratie start voor een geneesmiddel dat het zelf heeft ontwikkeld en produceert. De farmaceutische industrie is er niet bij betrokken geweest. Het voordeel van zo'n academisch ontwikkeltraject ('academic pharma') is dat de behandeling tegen een aanvaardbare en transparante prijs beschikbaar kan komen. 

Wat levert dit onderzoek op?

  • Als het lukt om TIL-therapie geregistreerd te krijgen, kan de behandeling voor een acceptabele prijs beschikbaar komen voor patiënten in heel Europa. Hierdoor kunnen de vooruitzichten voor mensen met uitgezaaid melanoom nog verder verbeteren. 
  • Het registratietraject levert waardevolle kennis en inzichten op voor toekomstige initiatieven om academische vindingen buiten de farmaceutische industrie om op de markt te brengen 
  • Het onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling en toepassing van TIL-therapie bij andere kankersoorten, zoals longkanker.