Angst voor terugkeer van kanker – het effect van eerstelijnsbehandeling door de POH-GGZ

Alpe d'HuZes
lopend

Onderzoekssamenvatting

Angst voor terugkeer van kanker is een veel voorkomend probleem. Effectieve behandelingen zijn beschikbaar maar die lijken de patiënt onvoldoende te bereiken. Training van huisartsen en medewerkers zou dit probleem moeten verhelpen. Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of de behandeling verbetert voor patiënten met angst voor terugkeer van kanker als de angstbehandeling gegeven wordt door een speciaal getrainde praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat angst voor terugkeer van kanker veel voorkomt (0ngeveer bij een derde van de patiënten) maar de angstbehandeling lijkt de doelgroep onvoldoende te bereiken. 
Een lichte mate van angst voor terugkeer van kanker is niet per se nadelig, want die angst motiveert om onder controle te blijven, waakzaam te zijn en wellicht gezonder te leven. Maar als die angst te groot wordt dan leidt dit tot allerlei nadelen, zoals slaapproblemen, te veel controles ondergaan of de noodzakelijke controles juist vermijden.

Angst staat zelfs op nummer 1 als het gaat om gevolgen van kanker waar mensen graag hulp voor zouden willen krijgen. Gelukkig zijn bewezen effectieve angstbehandelingen beschikbaar maar die bereiken de patiënt onvoldoende. De huisarts kan hierbij helpen. Alleen zal de huisarts en praktijkondersteuner dan meer over deze behandelingen moeten weten.  

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de speciaal getrainde praktijkondersteuner de angst voor terugkeer van kanker effectiever kan behandelen dan de gebruikelijke begeleiding. Als dat zo is dan worden ook de medewerkers uit andere huisartspraktijken getraind in de speciale behandeling. Bovendien zal die training deel uit gaan maken van de huisartsenopleiding. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers huisartspraktijken met een POH-GGZ benaderen voor deelname. De helft loot voor de interventie. Dat wil zeggen dat de huisartsen en praktijkondersteuners van de interventielocaties zullen worden getraind in het geven van de speciale angstbehandeling. Bovendien wordt aan de patiënten van die huisartspraktijken actief behandeling aangeboden. In de controlegroep vindt de gebruikelijke behandeling plaats. De ervaringen van de behandelaren en patiënten van de getrainde huisartspraktijken worden gedocumenteerd en gebruikt om de behandeling te verbeteren.