KWF en Pink Ribbon

Kantoorpand KWF

Samen verder

In oktober 2016 hebben Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hun krachten gebundeld. De organisatorische bedrijfsvoering van beide bedrijven zijn samengevoegd. Het merk en de identiteit van Pink Ribbon blijven in deze samenwerking behouden. Stichting Pink Ribbon en stichting KWF Kankerbestrijding zijn voornemens om te fuseren met ingang van 31 december 2020.

Alle financieringsaanvragen op het gebied van borstkankeronderzoek kunnen voortaan worden ingediend bij KWF. De KWF Adviesraad beoordeelt deze voorstellen op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie met als doel het beste onderzoek te realiseren.

Nu KWF het merk Pink Ribbon heeft opgenomen, ontstaat er binnen KWF Kankerbestrijding voor het eerst geoormerkt geld voor onderzoek naar borstkanker. Het geld dat is opgehaald door en voor Pink Ribbon, besteedt KWF doelgericht aan onderzoek en andere projecten op het gebied van borstkanker.

Rapportage lopende projecten

Projectleiders van KWF/Pink Ribbon-projecten wordt verzocht om halverwege hun project een tussentijds evaluatierapport en na afloop een eindverslag in te dienen. Beide dienen vergezeld te gaan van een financiële verantwoording. 

Tussentijds evaluatierapport KWF & Pink Ribbon
Eindverslag KWF & Pink Ribbon 
Financiële verantwoording KWF & Pink Ribbon

De rapportages kunnen ingediend worden bij Team Bestedingen: bestedingen@kwf.nl onder vermelding van het projectnummer.