KWF en Pink Ribbon

Kantoorpand KWF

Samen verder

Sinds oktober 2016 is Pink Ribbon onderdeel van KWF Kankerbestrijding en zijn de bedrijfsvoeringen samengevoegd. De voorgenomen fusie tussen Stichting Pink Ribbon en stichting KWF Kankerbestrijding is eind december 2020 gerealiseerd. Dat betekent dat Pink Ribbon verder gaat onder de missie van KWF. Qua uitstraling zal duidelijk worden dat Pink Ribbon een onderdeel is van KWF, met daarbij uiteraard de typerende roze kleur en het lintje van Pink Ribbon.

Uiteraard blijft Pink Ribbon zich richten op het financieren van onderzoek en projecten om borstkanker te voorkomen en om de ziekte beter te kunnen behandelen.

Nu KWF het merk Pink Ribbon heeft opgenomen, ontstaat er binnen KWF Kankerbestrijding voor het eerst geoormerkt geld voor onderzoek naar borstkanker. Het geld dat is opgehaald door en voor Pink Ribbon, besteedt KWF doelgericht aan onderzoek en andere projecten op het gebied van borstkanker.

Hoe worden onderzoeksaanvragen beoordeeld?
De opbrengsten van Pink Ribbon wordt besteed aan borstkankeronderzoeken die bij KWF zijn ingediend. Deze onderzoeken hebben een beoordelingsprocedure doorlopen die garandeert dat alleen de beste projectvoorstellen voor financiering in aanmerking komen.

Binnen deze beoordelingsprocedure toetsen (inter)nationale topwetenschappers en (ex)patiënten de ingediende projecten op 3 criteria:
- haalbaarheid
- relevantie
- wetenschappelijke kwaliteit

Na toekenning van financiering blijft KWF nauw betrokken bij de onderzoeken. Om ondersteuning te bieden bij knelpunten, of om bij veelbelovende resultaten het project in een stroomversnelling te brengen.

Hoe vraag ik financiering aan voor een onderzoek over borstkanker?
Alle financieringsaanvragen op het gebied van borstkankeronderzoek kunnen voortaan worden ingediend bij KWF. 
Lees meer over KWF Programma Onderzoek & Implementatie.