Veelgestelde vragen over Pink Ribbon

Groep vrouwen in roze shirtjes buiten

Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van borstkanker. 

In 2003 is Pink Ribbon opgericht door Borstkankervereniging Nederland (BVN) in samenwerking met Estée Lauder en The American Women’s Club in Den Haag als fondsenwervend orgaan van de Borstkankervereniging Nederland. In 2007 heeft Pink Ribbon zich verzelfstandigd en werkt sindsdien niet langer meer onder de vleugels van BVN. Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. 

KWF zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker. Pink Ribbon is gevestigd in hetzelfde pand als KWF in Amsterdam.

Ja, Pink Ribbon is onderdeel van KWF, en valt daarmee ook onder het CBF Keurmerk van KWF. 

De geschiedenis van het roze lintje begint met een samenwerking tussen Evelyn H. Lauder, Senior Corporate Vice President van The Estée Lauder Companies en Alexandra Penney, destijds de hoofdredacteur van Self Magazine. Alexandra wilde een roze lint op de cover van een special over borstkanker plakken, maar dat was veel te duur. Daarop bood Evelyn aan om de roze linten te verspreiden via alle Estée Lauder verkooppunten, gratis en zonder voorwaarden.

Pink Ribbon heeft het roze lintje en de naam Pink Ribbon in de Benelux als merk geregistreerd en gebruikt dit om fondsen voor borstkankeronderzoek te werven. Dat doen wij samen met zowel bedrijven als particulieren. Met die bedrijven en particulieren worden afspraken gemaakt over het gebruik van onze naam en logo’s en de hoogte van de donatie.

Ja. De ambassadeur van Pink Ribbon is Quinty Trustfull. Sinds 2006 vervult zij deze rol. Quinty is onder andere bekend van haar rol als presentatrice van o.a. Koffietijd!. Jaren geleden verloor zij haar moeder door de gevolgen van borstkanker.

Je kunt ons steunen door: donateur te worden, een actie te organiseren, een VriendenLoterij-lot te kopen, een schenking te doen, Pink Ribbon in je testament (nalatenschap) op te nemen of een Pink Ribbon artikel te kopen in de webshop. Je kan ook in actie komen door een evenement te organiseren of aan een bestaande actie (bijvoorbeeld een wandeltocht of hardloopwedstrijd) mee te doen. 
Je kan ook een online collectebus maken waarmee je geld ophaalt. 

Op onze actiesite kun je een sponsoractie aanmelden. Als je een evenement wil organiseren, vind je meer informatie op de evenementenpagina. Acties en evenementen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze vind je op het platform.

Ja, dat kan. Ons doel is zoveel mogelijk geld ophalen om onderzoeken en projecten te financieren. Je kan zelf een actie organiseren waarmee je geld ophaalt voor borstkankeronderzoek.

Roze strikjes, de Pink Ribbon Armband en andere artikelen kunnen besteld worden in de Pink Ribbon webshop.

De samenwerking met bedrijven is voor Pink Ribbon belangrijk. De donaties uit verkoop van producten vormen de grootste inkomstenbron van Pink Ribbon. Naast fondsenwerving ondersteunen bedrijven ons bij onze communicatie en het verspreiden van onze boodschap. Zo bereiken wij veelal kosteloos heel veel mensen.

Een project of onderzoek komt voor financiële steun in aanmerking als het onze doelstellingen helpt realiseren. 

Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hebben in 2016 hun krachten gebundeld. Dat betekent dat de opbrengsten van Pink Ribbon wordt besteed aan borstkankeronderzoeken die bij KWF zijn ingediend. En dat deze onderzoeken een beoordelingsprocedure hebben doorlopen die garandeert dat alleen de beste projectvoorstellen voor financiering in aanmerking komen.
Binnen deze beoordelingsprocedure toetsen (inter)nationale topwetenschappers en (ex)patiënten de ingediende projecten op 3 criteria:

  • haalbaarheid
  • relevantie
  • wetenschappelijke kwaliteit

Na toekenning van financiering blijft KWF nauw betrokken bij de onderzoeken. Om ondersteuning te bieden bij knelpunten, of om bij veelbelovende resultaten het project in een stroomversnelling te brengen.

In het kopje onderzoek in het menu van deze site vind je een overzicht van recente projecten en onderzoeken die financiering kregen van Pink Ribbon.