Metabole modellering gebruiken om nieuwe therapeutische doelen voor triple-negatieve borstkanker te identificeren

Pink Ribbon
lopend

Onderzoekssamenvatting

Er is nog geen gerichte therapie voor mensen met triple-negatieve borstkanker (TNBC). Patiënten krijgen een standaardbehandeling die bestaat uit een operatie, vaak gevolgd door chemotherapie en/of bestraling. Desondanks is niet altijd te voorkomen dat de tumor doorgroeit of uitzaait. In dit project willen onderzoekers het gewijzigde metabolisme (energiehuishouding) van de kankercellen in kaart brengen om zo nieuwe doelen te vinden voor behandeling.

TNBC

Triple-negatieve borstkanker (TNBC) is een agressieve vorm van borstkanker die geen receptoren (bindingsplaatsen) heeft voor oestrogeen, progesteron en HER2-eiwitten. TNBC is moeilijk te behandelen omdat ‘doelgerichte therapieën' vaak aangrijpen op één van deze drie receptoren. Zonder binding werken deze middelen niet. In vergelijking met andere vormen van borstkanker komt TNBC meestal voor op jongere leeftijd, vooral bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn geweest.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek naar TNBC richt zich op de manier waarop kankercellen hun energiehuishouding aanpassen om te kunnen groeien en overleven. Het aanpakken van hun gewijzigde metabolisme kan een effectieve manier zijn om kankercellen te doden. Deze strategie kent drie grote uitdagingen:

    Het in kaart brengen van de metabole veranderingen bij TNBC.
    Het ontwikkelen van wiskundige modellen om het ingewikkelde metabolische netwerk te kunnen bestuderen.
    Het ontwikkelen van voorspellende modellen om geschikte doelen te vinden voor behandelingen die ingrijpen op het gewijzigde metabolisme van TNBC.

De onderzoekers gaan deze uitdagingen graag aan om meer inzicht krijgen in de (aangepaste) stofwisseling van TNBC. Dat stelt ze hopelijk in staat om nieuwe therapeutische opties te ontwikkelen die de groei van TNBC-cellen kunnen remmen of stoppen.
 

Wat levert dit onderzoek op?

Mogelijk leidt dit project uiteindelijk tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die gericht zijn op het verstoren van het gewijzigde metabolisme in TNBC-cellen. Daarmee zijn de vooruitzichten en de kwaliteit van leven voor patiënten met TNBC hopelijk te verbeteren.