KWF.nl > Doneren

Steun eenmalig of structureel

Kies zelf of je ons voor langere tijd steunt of dat je 1 keer een gift overmaakt. Ook het bedrag bepaal je zelf. Elke donatie is welkom, hoe groot of klein ook. Van elke gedoneerde euro gaat er 82 cent naar onze doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.
Select the Component and add.
Close

Schenken met belastingvoordeel

De meeste donateurs steunen ons 7 jaar. Als je dat vooraf vastlegt, kun je soms wel de helft van je gift terugkrijgen.
Vraag ook je gift terug

Zo kun je ook nog bijdragen aan kankeronderzoek

Select the Component and add.
Close
Select the Component and add.
Close
Select the Component and add.
Close
Select the Component and add.
Close
Select the Component and add.
Close