Tumorweefseleigenschappen overal hetzelfde beschrijven

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Voor de diagnose kanker is onderzoek van het tumorweefsel belangrijk. Om misverstanden tussen zorgverleners te voorkomen is het van belang dat de tumorweefselbevindingen overal hetzelfde worden vastgelegd.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers ervoor zorgen dat alle pathologen in de Nederlandse ziekenhuizen via een speciaal ontwikkeld systeem hun diagnostische bevindingen allemaal in dezelfde woorden (terminologie) beschrijven. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een duidelijke rapportage van de pathologische bevindingen haalbaar is, zodat misverstanden tussen zorgverleners zo min mogelijk voorkomen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van vragenlijsten en groepsgesprekken achterhalen welke knelpunten zorgverleners ervaren bij het gebruik van het elektronische systeem.

Op basis van de knelpuntenanalyse zullen hulpmiddelen ontwikkeld worden. Deze hulpmiddelen (zoals e-learning) zullen vervolgens in meerdere ziekenhuizen getest worden, onder andere op praktisch gebruik. Tot slot zal de landelijke informatieverstrekking verbeterd worden.