Eierstokkankercellen uithongeren

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 mei 2019

Kankercellen beschikken over allerlei trucjes waardoor ze het afweersysteem en therapieën vaak te slim af zijn. Zo kan de kanker doorwoekeren of terugkomen. Kunnen die trucjes onmogelijk gemaakt worden?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de stofwisseling van cellen beter begrijpen. Om zo betere behandeltechnieken te ontwikkelen. En therapieongevoeligheid beter te voorspellen en te voorkomen. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat bij eierstokkanker op den duur meestal therapieongevoeligheid optreedt waardoor de kanker terugkomt. Daarom is het belangrijk dat nieuwe behandelopties beschikbaar komen, vooral voor vrouwen met een therapieongevoelige eierstokkanker. 

Om een nieuwe behandelstrategie te ontwikkelen is het belangrijk om de zwakke plek, de achilleshiel als het ware, van de kanker te vinden. Zo blijkt dat kankercellen heel snel groeien en daar veel energie voor nodig hebben. Veel meer dan gewone lichaamscellen. De snelle ‘stofwisseling’ van een kankercel is waarschijnlijk zo’n zwakke plek.  

Aminozuren (eiwitonderdelen) zijn een energiebron. Door de grote honger put de kanker zijn eigen aminozurenvoorraad uit. De kankercel moet dus vaak nieuwe aminozuren aanmaken. Er zijn technieken beschikbaar die verhinderen dat de kankercel een bepaald aminozuur kan aanmaken. Bovendien denken de onderzoekers dat een slimme aanmaak en afbraak van aminozuren door de kankercel leidt tot therapieresistente kanker.   

Wat levert dit onderzoek op?  

Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat de rol van aminozurenaanmaak en -afbraak is voor groei van de kankercel en therapieresistentie. En vooral of het ontnemen van een bepaalde aminozuur succesvol toegepast kan worden bij therapieongevoelige eierstokkanker. Bij acute lymfatische leukemie was dit eerder wel het geval. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium eierstokkankercellen en -weefsels bestuderen en hier testen mee uitvoeren. Met behulp van speciale analysetechnieken zullen zij stapsgewijs hun onderzoeksvragen proberen te beantwoorden.