Een nieuwe behandeling voor peritoneaal gemetastaseerde kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

Primaire kwaadaardige tumoren die ontstaan in de buik, zoals darm-, maag- en eierstokkanker, kunnen uitzaaien in de buikholte. Dit noemen we peritoneaal gemetastaseerde kanker. Deze vorm van uitzaaiing kent een bijzonder slechte prognose en er is dringend behoefte aan nieuwe, betere behandelingen. De effectiviteit van huidige behandelopties, zoals cytoreductieve chirurgie gevolgd door hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS-HIPEC), wordt met name beperkt door de ongevoeligheid van peritoneale metastasen voor de chemotherapie die op dit moment toegepast wordt.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Recente preklinische studies hebben aangetoond dat peritoneale metastasen bij dikke darmkanker een uiting zijn van een specifiek moleculair subtype, dat CMS4 wordt genoemd. Deze CMS4-tumoren bestaan uit cellen die invasief groeien, en resistent zijn tegen gangbare chemotherapieën. Wij hebben gevonden dat CMS4 tumoren echter wel gevoelig zijn voor het molecuul YM155, dat in preklinische modellen voor peritoneaal gemetastaseerde kanker zeer effectief is in het doden van CMS4 kankercellen. Dit project heeft tot doel deze nieuwe behandeling voor te bereiden voor een klinische studie tegen peritoneale metastasen bij dikke darmkanker.

Relevantie

Elk jaar worden 1500 patiënten gediagnosticeerd met peritoneaal gemetastaseerde dikke darmkanker en er is een prangende medische noodzaak deze patiënten beter te behandelen. Door YM155 verder te onderzoeken en ontwikkelen als potentieel therapeutisch middel, kan dit onderzoek de prognose en kwaliteit van leven van deze patiënten verbeteren.

Onderzoeksvragen

Om tot een klinische studie met YM155 te komen, stellen we de volgende doelen in dit project:

  1. Wat is de meest geschikte klinische toepassing van YM155 tegen peritoneaal gemetastaseerde dikke darmkanker? Welke groepen patiënten kunnen het best geïncludeerd worden in een eerste klinische studie?
  2. Wat is een geschikte formulering om YM155 intraperitoneaal toe te dienen?
  3. Wat is de optimale strategie voor de bescherming van het intellectueel eigendom (IP) van intraperitoneaal toegediende YM155?
  4. Wat zijn de stappen en vereisten voor de succesvolle implementatie en commercialisatie van YM155 als behandeling voor peritoneaal gemetastaseerde kanker?

Onderzoeksopzet

Dit Proof-of-Concept programma is een brug naar de volgende onderzoeksfase, namelijk een fase I/IIa klinische studie. YM155 laat veelbelovende resultaten zien als kankermedicijn tegen peritoneaal gemetastaseerde kanker in preklinische modellen, maar de route naar concrete klinische toepassing van YM155 moet eerst verder uitgezocht in dit project.

Verwachte uitkomsten

De verwachte uitkomsten van dit onderzoek zijn een beter begrip van de klinische bruikbaarheid van YM155 voor peritoneaal gemetastaseerde kanker, de ontwikkeling van een geschikte formulering voor intraperitoneale toediening, een effectieve IP-beschermingsstrategie en een gedetailleerd plan voor de implementatie en commercialisatie van YM155.

Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

YM155 is al eerder ontwikkeld als anti-kankergeneesmiddel en dit biedt verschillende potentiële voordelen, waaronder toegang tot toxiciteitsgegevens en een kortere, kosteneffectieve ontwikkeling van het geneesmiddel. Na dit project zal een fase I/IIa-klinische studie worden uitgevoerd in patiënten met peritoneaal gemetastaseerde kanker. Als deze fase I/IIa studie goede effectiviteit laat zien zullen we waarschijnlijk een samenwerking opzetten met een farmaceutisch bedrijf voor verdere klinische ontwikkeling en commercialisatie.