Conditieverbeteringsprogramma (prehabilitatie) voor kankerpatiënten vóór de operatie ter vermindering van complicaties en sterfte en ter verbetering van kwaliteit van leven.

afgerond

Onderzoekssamenvatting

Tussen de diagnose darmkanker en de daadwerkelijke operatie zitten vaak een aantal weken. In dit project wordt onderzocht hoe je patiënten in die tussenliggende periode zó kunt klaarstomen dat ze zo fit mogelijk onder het mes gaan. Dit kan de uitkomst van de operatie verbeteren.

Meer dan 50% van de patiënten met kanker ondergaat een operatie. Zo’n operatie kan een flinke invloed hebben op de conditie van de patiënt. Complicaties kunnen bovendien het herstel in de weg staan.
Zo ook bij darmkanker. Bij bijna de helft van de darmkankerpatiënten ontstaan complicaties. Bijvoorbeeld lekkage van aan elkaar verbonden darmdelen, maar ook minder ernstige complicaties. Patiënten met complicaties liggen vaak langer in het ziekenhuis en hebben een slechtere kwaliteit van leven.

Het onderzoek

In dit project wordt getracht complicaties te verminderen middels  ‘prehabilitatie’. Dat houdt in dat je patiënten zo fit mogelijk de operatie wil laten ondergaan. Tussen de diagnose darmkanker en de daadwerkelijke operatie zitten vaak een aantal weken; uit een kleine pilotstudie is bekend dat er in die weken nog veel gedaan kan worden om de patiënt in een zo goed mogelijke conditie te krijgen. Denk daarbij aan een bewegingsprogramma, een dieet om de voedingstoestand te verbeteren en -indien van toepassing- stoppen met roken. 

De som der delen, prehabilitatie genoemd, zal volgens de onderzoekers moeten leiden tot betere genezingskansen en minder complicaties. Daarbij zetten ze in op verlaging van het aantal complicaties (van 50% naar 30%), een forse afname van zorgbehoefte van de patiënt en meer dan 30% winst op de tijd tot volledige werkhervatting na de operatie.

Deze internationale studie duurt 4 jaar. Er kunnen 708 patiënten aan meedoen, die worden verdeeld over een groep die prehabilitatie krijgt en een groep die dat niet krijgt, zodat de meerwaarde van het programma goed in kaart gebracht kan worden. 

Relevantie voor de patiënt

De mogelijke winst van dit project zit in meerdere factoren. Wanneer het aantal complicaties omlaag kan worden gebracht door prehabilitatie, dan is dit gunstig voor de patiënt en gaan de zorgkosten omlaag. 

Daarnaast is kanker een ziekte waar patiënten moeilijk grip op kunnen krijgen. Vaak geven patiënten aan dat ze zelf iets willen doen om hun vooruitzichten te verbeteren. Zo fit mogelijk onder het mes gaan, zou een manier kunnen zijn waarop ze meer grip over hun situatie ervaren.