Tumorweefseleigenschappen overal hetzelfde beschrijven

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Tumorweefseleigenschappen overal hetzelfde beschrijven
tekening onderzoekers: dit onderzoek is mogelijk dankzij donaties

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Voor de diagnose kanker is onderzoek van het tumorweefsel belangrijk. Om misverstanden tussen zorgverleners te voorkomen is het van belang dat de tumorweefselbevindingen overal hetzelfde worden vastgelegd.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers ervoor zorgen dat alle pathologen in de Nederlandse ziekenhuizen via een speciaal ontwikkeld systeem hun diagnostische bevindingen allemaal in dezelfde woorden (terminologie) beschrijven. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat pathologisch onderzoek van het tumorweefsel meestal nodig is om de diagnose kanker te kunnen stellen. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, moet de terminologie die pathologen gebruiken in alle ziekenhuizen hetzelfde zijn.

Hierover zijn al afspraken gemaakt en er is zelfs al een elektronisch systeem ontwikkeld waarin de gegevens vastgelegd kunnen worden. Desondanks wordt dit systeem nog niet in alle ziekenhuizen gebruikt. Waarom niet?

De onderzoekers willen uitzoeken waarom sommige pathologen het systeem niet gebruiken en of bepaalde hulpmiddelen nodig zijn, zodat het systeem meer gebruikt gaat worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een duidelijke rapportage van de pathologische bevindingen haalbaar is, zodat misverstanden tussen zorgverleners zo min mogelijk voorkomen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van vragenlijsten en groepsgesprekken achterhalen welke knelpunten zorgverleners ervaren bij het gebruik van het elektronische systeem.

Op basis van de knelpuntenanalyse zullen hulpmiddelen ontwikkeld worden. Deze hulpmiddelen (zoals e-learning) zullen vervolgens in meerdere ziekenhuizen getest worden, onder andere op praktisch gebruik. Tot slot zal de landelijke informatieverstrekking verbeterd worden.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 8281 / 2017-1
Titel project: Landelijke implementatie van uniforme verslaglegging voor optimale diagnose en behandeling van kanker
Projectleider: Dr. R.P.M.G. Hermens
Instituut: Radboud UMC
Startdatum: 1 januari 2018
Duur project: 2,5 jaar
Financiering KWF: € 264.352,43

Steun onderzoek

Met jouw hulp kunnen we zorgen voor doorbraken. Je steunt ons met elk bedrag – groot, of klein.
Doneer